sk  |  en
Piatok | 29.04.2016, 15:58 | meniny: Lea; zajtra: Anastázia
  • | Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciam

    Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami - Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami sa pripomína od roku 2009 a je zastrešený Európskou platformou pre starších ľudí (AGE). Posolstvom je podporovať medzigeneračnú solidaritu, rozvíjať porozumenie medzi mladými a staršími ľuďmi prostredníctvom vzájomných stretnutí a výmeny skúseností a zručností. Štátne orgány by mali vypracovať komplexnú, spravodlivú a trvalo udržateľnú politiku podporujúcu všetky generácie, ktorá by riešila zásadné ekonomické a sociálne problémy.

  • | Medzinárodný deň tanca

    Medzinárodný divadelný ústav ITI, Medzinárodná tanečná rada CID UNESCO, oslavuje sa od 1982; v ten deň 1727 sa narodil francúzsky tanečník, choreograf, tvorca moderného baletu Jean-Georges Noverre

  • | Svetový deň vodiacich psov

    Svetový deň vodiacich psov sa oslavuje v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov (IGDF) od roku 2002. Deň je určený na oslavu skvelej práce slepeckých psov na celom svete, vďaka ktorým môžu nevidiaci a slabozrakí bezpečne a nezávisle cestovať.

doplňte alebo opravte informácie

Cyprián Majerník ( 35 r.)

bol slovenský maliar Generácie 1909

Kategória: umenie a kultúra, výtvarné umenie

* 24.11.1909 Slovensko, Veľké Kostoľany

† 04.07.1945 Česko, Praha

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 70 r.

jubileum od narodenia 106 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1924 stredná hospodárska škola, Košice
1926 Súkromná maliarska škola G. Mallého
1931 Špeciálna maliarska škola, Praha (J. Obrovský)
1931 Všeobecná maliarska škola Akadémie výtvarných umení, Praha (J. Loukota)

Životopis

Cyprián Majerník sa narodil v roku 1909 vo Veľkých Kostoľanoch pri Trnave. Vo svojom rodisku prežil len detstvo, študoval na meštianskej škole v Pezinku, potom nastúpil na strednú hospodársku školu v Košiciach (1924), v roku 1926 krátko navštevoval súkromnú maliarsku školu Gustáva Mallého v Bratislave.
Väčšinu svojho života však prežil slovenský maliar v Prahe, kam odišiel v roku 1926 študovať maliarstvo na Akadémiu výtvarných umení. V českej metropole zrealizoval aj svoju prvú vlsatnú výstavu, bolo to v roku 1930, keď svoje práce prezentoval na výročnej školskej výstave. Tieto práce boli charakteristické silným vplyvom H. Matissa a A. Deraina.
Jeho ďalšia tvorba bola ovplyvnená pobytom v Paríži v rokoch 1931 - 1932, ktorý bol sprevádzaný ťažkosťami. V dielach sa odzrkadľovali nové skúsenosti a inšpirácie získané v parížskom prostredí, ale tiež zoznámenie sa maliara s dielom Marca Chagalla. Do tohto obdobia patria napríklad obrazy Dve madony, Teliatko, Svadba – Dve postavy z albumu, Morena či Dvorček.
Prvú samostatnú výstavu svojej tvorby zrealizoval Cyprián Majerník v roku 1935 a predstavil na nej kolekciu 37 olejov, gvašov a akvarelov. Obdobie po roku 1936 zachytáva tvorbu, v ktorej sa orientoval na zobrazovanie koní a jazdcov, klaunov a krasojazdkýň, masiek, vyhnancov, Don Quijotov, zajatcov a utečencov. Druhú samostatnú výstavu pripravil na jeseň roku 1940. Výstavu tvoril súbor 40 diel, od Bartolomejskej noci z roku 1936 až po najnovšie práce z roku 1940.

Cyprián Majerník patril k umelcom tzv. Generácie 1909, ktorá dostala meno podľa roku narodenia mnohých významných umelcov tej doby (napr. Ján Mudroch, Ján Želibský, Ester Šimerová). Väčšina predstaviteľov tejto generácie študovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Školu končili na začiatku druhej svetovej vojny, ktorá zasiahla do ich životov.
Cyprián Majerník patril medzi generáciu, ktorá hľadala národný výraz, spojený so sociálnou ideou. Čerpal z minulosti, čo pôsobilo nielen na vedomie slovenského národa, ale aj na city slovenského odboja - boja za slobodu.

Pozn.: Fotografia v profile C. Majerníka je maliarov vlastný autoportrét

 

tvorba

Tvorba

Utečenci
Utečenci II.
Don Quijote
Milosrdný samaritán
Dve madony
Teliatko
Svatba – Dve postavy z albumu
Morena
Dvorček
Milenci
Kankán
Autoportrét
Ružový piesok
Jazdci
Leto
Milenci na periférii
Tatarská hlídka

 

Ocenenia:

Ocenenia:
1942 čestná cena Umeleckej besedy
1971 Rad T. G. Masaryka (in memoriam)

 

galéria

zdroj: www.artgallery.sk; Slovenská národná galéria
posledná aktualizácia 24.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost