sk  |  en
Sobota | 10.10.2015, 14:27 | meniny: Slavomíra; zajtra: Valentína
 • | Európsky deň depresie

  Európsky deň depresie vyhlásila Európska asociácia pre depresiu (European Depression Association). 7.10.2004 si prvýkrát túto udalosť pripomínali štáty Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia. Postupne sa pridávali ďalšie štáty a v roku 2008 sa pripojilo aj Slovensko. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách duševných porúch, o možnostiach liečby, o prognózach a perspektíve zaradiť sa späť do života.

 • | Európsky deň proti trestu smrti

  Európsky deň proti trestu smrti bol vyhlásený 26. septembra 2007 Radou Európy. Rada Európy bola iniciátorom za zrušenie systému trestu smrti a v krajinách Európy od roku 1997 je zakázaný.

 • | Svetový deň duševného zdravia

  Svetová federácia duševného zdravia – WFMH, WHO, vyhlásený v 1992

 • | Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

  Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa pripomína od roku 2005 a je iniciovaný charitatívnou organizáciou Help the Hospices vo Veľkej Británii. Deň je určený na oslavu a podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti na celom svete. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti, získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti, zvýšenie jej dostupnosti na celom svete a zameranie sa na potreby pacientov a opatrovateľov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Juraj Beneš (75 r.)

skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR

Kategória: hudba

* 02.03.1940 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie drak

Vzdelanie

 • 1960 – 1964 študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej
  škole múzických umení v Bratislave

 • 1954 – 1960 študoval hru na klavíri u Romana Rychlu na
  Konzervatóriu v Bratislave
 • Životopis

  od roku 2002 vyučoval kompozíciu na Katedre skladby a dirigovania, jeho jediným oficiálnym žiakom bol Marcel Seneši
 • 1997 získal titul profesora skladby na Janáčkovej akadémii
  múzických umení v Brne

 • prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU1994 – 1998 predseda Slovenskej
  sekcie ISCM

 • 1988 – 1991 pôsobil ako dramaturg Opery SND

 • 1984 prednášal teóriu hudby na Katedre hudobnej teórie
  Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

 • 1974 – 1983 prednášal hudobno-teoretické disciplíny na
  Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
  Trnave

 • 1964 – 1974 korepetítor v Opere Slovenského národného
  divadla v Bratislave

 • Tvorba

 • opery
  Cisárove nové šaty (1966), Skamenený (1974), Hostina (1980)
  ,The Players (1994)

 •  symfonický orchester
  Allegro (1974), Mémoire (1977), Hudba pre orchester (1982), Preludium (1983),When Music... (1991), Hudba pre orchester no 2 (1997)

 •  komorný orchester
  In memoriam Pavel Raška per 12 archi (1981), Hudba pre J. S. (1985), Puzzle (1990)

 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
  Requiem (1986)
 • sólový nástroj a orchester
  Hudba pre trombón a orchester (1989), Musica d’inverno (1992), Koncert pre klavír a orchester (2001), Koncert pre klavír a orchester č. 2 (2003)

 • dva sólové nástroje a orchester
  Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky (1978)

 • sólový nástroj
  Tre Pezzi per oboe (1964),Šesť tancov pre flautu (1975), Sonata (1976),Cinque invenzioni per tromba ad libitum (1976), Lamento (1979), Sonata per un clarinetto (1981), Sonata (1985), For Instance Black Pony per corno di bassetto (1992), Il seme seducente della genealogia per flauto solo (1994), The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started (1999), Musique pour Grock no 5 (1999), A curious appearance in the air(1999)

 • klavír a klavír 4-ručne
  Notturno no 8, Variácie (1961), Sonata no 1 (1971), Sonata no 2 (1976), Sonata no 3 (1977), Sonata no 4 (1978), Suita (1980), Old Boys Anthology Suita no 2 (1983), Sonata no 5 (1985), Due notturni (1989), Notturno no 3 (1992), Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do (1992), Sonata no 6 (1995), Notturno no 4 (1997), Notturno no 5 (1997), Notturno no 6 (2000), Notturno no 7 (2000)

 • organ
  Populácijó Hajkeles (1976), Melanchólia per organo positivo (1977), Durée Φ per organo (2001), Durée Δ per organo (2002)

 • dva nástroje
  7 Canones a 2 (1970), Suita (1971), Musique pour Grock no 1 (1974), Preludium + Sonata (1984), Piano pianissimo e
  poco sul ponticello anche sul tasto all'occasione dello compleanno di Giovanni,
  Albrechto per due viole senza basso (1985), Musique pour Grock no 4 (1999)

 • dva klavíry
  Manželská hudba (1976), Intermezzo no 3 (1987)

 • tri nástroje
  Musique pour Grock no 2 (1975), Musique pour Grock no 3 (1975)

 • štyri nástroje
  Canzona no 2 (1984), Chanson triste (1996)

 • sláčikové kvarteto
  Quartetto d’archi no 1 (1977), Quartetto d’archi no 2 (1984), Quartetto d’archi no 3 (1989), Quartetto d’archi no 4
  (1998), Quartetto d’archi no 5 (2000)

 • päť nástrojov
  Intermezzo no 4 (1998)

 • dychové kvinteto
  Canzona no 1 pre dychové kvinteto (1977)

 • šesť nástrojov
  Intermezzo no 1 per 6 flauti (1976), Going to pre šesť violončiel (1994)

 • deväť nástrojov
  Préférence per 9 strumenti (1974)

 • 10–15 nástrojov
  Tri pochody pre 12 dychových ástrojov (1975), Waltz for Colonel Brumble per 11 esecutori (1975), Intermezzo no 2 per 12 violoncelli (1979)

 • vokálno-inštrumentálne
  Monológy Sedem piesní pre alt a sláčikové kvarteto (1962), Cantamines 5 canzoni per flauto, soprano ed arp (1970), Symfónia (1974), Stýskání po matce pre bas, bubon a klavír (1975), Kľúč-Dve piesne pre bas a klarinet (1975), Zlomky Janka Kráľa pre hlboký mužský hlas (1976), Tri monódie (1979), Temptation of St. A for King's singers (1981), O Virtù mia Aria concertante per basso ed organo (1983), Cantata no 1 (eating) (1992), Cantata no 2 (déjeuner) (1995)

 • sólový hlas s klavírom
  Štyri piesne pre tenor a klavír ľavú ruku (1973), Vocalisez Tri piesne pre soprán a klavír (1973), Šesť romansov pre barytón a klavír (1974), Addio... 5 canzoni per contralto e pianoforte
  (1975), Il sogno di Poppea 7 canzoni, secondo L’incoronazione di Poppea di
  Claudio Monteverdi e Francesco Busenello (1984), Intolleranza (1987), Quatro
  identificazioni (1988), Haiku 12 piesní pre soprán a cimbal
  (1999)

 • inštruktívne
  Na každej ruke jeden prst (1974), Všetky prsty na svoje miesta (1975), PRSPYTRSTYRSPRSTRY (1975)

 • miešaný zbor
  Quattro cori misti (1978), Hymna k 130. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava (1978), Capriccio per coro misto sulla una vilanella di Orlando di Lasso (1980) Madrigalsonetto per coro misto secondo Petrarca – Liszt (1991)

 • mužský zbor
  Dva mužské zbory a cappella (1975)

 • ženský zbor
  Tri ženské zbory a cappella (1974)

 • detský zbor
  Rapotala sojka 5 detských zborov (1976),
  Lunovis Canzona corale per coro di fanciulli (1978)

 • Personálna bibliografia
  Obsah opery Hostina. In: Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984, O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum, Bratislava 2003

 • zdroj: Hudobné centrum

    Mapa

  kontaktujte nás