sk  |  en
Pondelok | 26.06.2017, 07:10 | meniny: Adriána; zajtra: Ladislav, Ladislava
  • | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

    Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.

  • | Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania

    V roku 1997 bol 26.jún vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania (International Day in Support of Victims of Torture). Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ,telo alebo duch bol obeťou mučenia.

doplňte alebo opravte informácie

Ladislav Medňanský ( 66 r.)

výtvarník 19. storočia

Kategória: výtvarné umenie

* 23.04.1852 Beckov

† 17.04.1919 Viedeň

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 98 r.

jubileum od narodenia 165 r.

Vzdelanie

1854 - 1860 súkromné hodiny u maliara T. Endera
1866 súkromné štúdium na u A. Justha a D. Webera, Kežmarok
1872 - 1973 Akadémia výtvarných umení vo Viedni (prof. A. Strähuber, O. Seitz),
1873 - 1875 Ecole des Beaux Arts (prof. I. Pils)

Životopis

Maliar Ladislav Medňanský sa narodil v roku 1852 na území Trenčianskej župy na panstve Mednyánszkych, kde strávil prvých desať rokov života.
V rokoch 1854 - 1860 ho v Strážkach súkromne vyučoval viedenský maliar a grafik Thomas Ender. V roku 1866 začal súkromne študovať strednú školu u evanjelického farára A. Justha a učiteľa D. Webera v Kežmarku, skúšky zložil na tamojšom gymnáziu.
Po štúdiu na École des Beaux - Arts v Paríži, pôsobil vo francúzskej metropole do roku 1878. Neskôr aj v rokoch 1889 - 1892 a 1896 -1897.
Medzitým a potom žil a tvoril v Strážkach, Beckove, Budapešti a vo Viedni. V roku 1877 vystavoval svoje diela v Parížskom Salóne a získal prvý medzinárodný úspech. Na jar 1879 sa vrátil na Slovensko a o rok neskôr sa stretol s Ferdinandom Katonom, s ktorým odišiel do Viedne, kde vystavoval v roku 1882 na medzinárodnej výstave.
V Strážkach býval aj v roku 1887, kým sa neusadil v Budapešti. Kvôli maľovaniu sa však často vracal na Slovensko aj do Viedne.
Počas svojich ciest po Slovensku pracoval na reprezentačnej publikácii Österreichich-ungarisch Monarchie im Wort und Bild.
Od roku 1898 sa Ladislav Medňanský začal pravidelne zúčastňovať výstav v budapeštianskom Mücsarnoku.
V roku 1914, po vypuknutí vojny sa, dobrovoľne prihlásil do armády, kde pôsobil ako frontový výtvarník. Maľoval na ruskom a v roku 1916 aj na talianskom fronte.

Ladislav Medňanský väčšinu svojich diel vytvoril na potulkách po Považí a počas svojho pobytu v Kežmarku, kde mal aj vlastný ateliér. Vo svojich dielach ospevuje slovenskú zem a jej národ. Patril medzi tých, ktorí sa aktívne zapojili do národného obrodenia a svoje pocity a podnety vyjadril aj vo svojich dielach. Bol stúpencom barbizonskej školy a impresionizmu.
Zomrel vo Viedni v roku 1919. Pochovaný bol na Viedenskom centrálnom cintoríne a v roku 1966 prevezený do Budapešti.

Po maliarovej smrti bola časť pozostalosti, ktorá sa nachádzala v ateliéroch vo Viedni a v Budapešti, úradne zabavená (deponovaná v Szépmüveszeti Múzeu) a časť sa dostala do majetku vydavateľstva Singer a Wolfner. Podstatná časť dnešnej zbierky diel Mednyánszkeho sa nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti. Rozsiahlejšia zbierka je aj vo fondoch Slovenskej národnej galérie. Jej súčasťou sú diela tzv. „strážskej“ kolekcie, rodinnej zbierky, ktorá obsahovala prevažne práce uchovávané autorom v domácom prostredí v Beckove a v Strážkach, ktoré daroval členom rodiny alebo ich vytvoril v spomenutých obciach.

O výtvarníkovi 19. storočia nakrútil Vlado Štric dokumentárny film Svetlo vnímané ako osvietenie.

Tvorba

Olejomaľba:

Večer v Strážkach (okolo 1900) / olej na kartóne

Dáma s vejárom (okolo 1870) / olej na dreve

Muž s bradou (okolo 1890) / olej na dreve

Jesenný les (okolo 1910) / olej na plátne

Rozkvitnuté stromy (okolo 1910) / olejová skica na plátne

Opustený dom (okolo 1890) / olej na plátne

Na okraji lesa /Orgován/ (po 1900) / olej na plátne

Dedina pri potoku (okolo 1875) / olej na plátne

Hrobár (okolo 1895) / olejová skica na plátne

Zvonica v Strážkach (okolo 1885) / olej na plátne

Rieka Poprad (okolo 1875) / olej na plátne

Oranie pod Tatrami (okolo 1880) / olej na plátne

Samota v lese (okolo 1875) / olej na plátne

Nočný potok (okolo 1900) / olejová skica na kartóne

Mladý chlapec v klobúku (okolo 1885) / olej na dreve

Mladý chlapec z profilu (okolo 1885) / olej na dreve

Portrét muža s briadkou (okolo 1890) / olej na kartóne

Svitanie (okolo 1900) / olej na hrubom kartóne

Chlapček v baranici (okolo 1885) / olejová skica na kartóne

Muž z profilu /výrez/ (okolo 1885) / olejová skica na dreve

Bohém (okolo 1880) / olejová skica na plátne

Dedinský chlapec s fúzikmi (okolo 1890) / olej na hrubom kartóne

Vnútro lesa /skica podkladu obrazu/ (okolo 1900) / olej na plátne

Jarný potok (okolo 1880) / olej na plátne

Krajina s bielou oblohou (okolo 1900) / olej na plátne

Odpočívajúca dáma (okolo 1880) / olej na plátne

Podvečerná krajina s riekou (okolo 1890) / olej na plátne

Na brehu rieky Poprad (okolo 1885) / olej na plátne

Umierajúci (1895) / olej na plátne

Portrét mladého dôstojníka (okolo 1914) / olej na plátne

Portrét vojaka (okolo 1914) / olej na plátne

Mladý chlapec v šiltovke (okolo 1890) / olejová tempera na plátne

Mladý pohonič (okolo 1895) / olej na plátne

Umierajúci (okolo 1895) / olej na plátne

Zimná búrka (okolo 1895) / olej na plátne

Krajina v zime (okolo 1900) / olej na plátne

Strom pri rieke (okolo 1890) / olejová skica na plátne

Dvaja v lese (okolo 1890) / olej na plátne

Vnútro lesa II. /výrez/ (okolo 1890) / olej na plátne

Štúdia jarnej oblohy (okolo 1890) / olej na plátne

Muž vo sviatočnom (okolo 1895) / olej na plátne

Kristus /Tolstojovec/ (okolo 1895) / olej na plátne

Muž s bradou z profilu (1909) / olej na plátne

Starší muž s fúzikmi (okolo 1890) / olej na plátne

Mladý pohonič (okolo 1890) / olej na plátne

Mladý dedinčan v hnedom (okolo 1890) / olej na plátne

Červenolíci chlapec (okolo 1890) / olej na plátne

Portrét prostovlasého chlapca (okolo 1890) / olej na plátne

Portrét muža s fúzikmi /výrez/ (okolo 1890) / olejová skica na plátne

Portrét staršieho dedinčana (okolo 1890) / olej na plátne

Portrét priateľa (po 1900) / olejová tempera na plátne

Vidiečan v kroji (okolo 1890) / olej na plátne

Zasnený chlapec (okolo 1895) / olejová tempera na plátne

Osamelý v brezovom háji (okolo 1900) / olejová skica na plátne

Vidiečan s paličkou (okolo 1890) / olejová skica na plátne

Portrét muža (kolo 1890) / olej na dreve

Mladý muž v bielom klobúku (okolo 1890) / olej na plátne

Priateľ z profilu (okolo 1890) / olej na dreve

Mladý muž v klobúku (okolo 1890) / olej na dreve

Kočiš v klobúku s ofinou (okolo 1890) /

Dáma pri člnkoch (okolo 1875) / olej na dreve

Mladý muž s bielou kravatou /nedokončené/ (okolo 1890) / olej na dreve

Dôstojník (okolo 1914) / olej na plátne

Muž z poloprofilu (okolo 1890) / olej na plátne

Starší muž s briadkou z profilu (okolo 1890) / olej na plátne

Švihák v žltom klobúku (okolo 1890) / olej na plátne

Mladý cigán (okolo 1890) / olej na plátne

Pastier svíň (okolo 1875) / olej na plátne


Kresby:

Mladý muž v klobúku z trojštvrťového profilu / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Sediaca žena pod vŕbou / kresba ceruzou na papieri

Štúdia odsúdeného / kresba ceruzou na papieri

Pololežiaci mužský akt (Štúdia umučeného) / kresba ceruzou na papieri

Mladý muž v „tureckom“ sede / kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie kmeňov stromov / kresba ceruzou na papieri

Štúdia stromu / kresba ceruzou na papieri

Tri štúdie brezy / kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie smreka / kresba ceruzou na papieri

Podtatranské lúky / kresba ceruzou na papieri

Tri skice konára stromu / kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie listnatého stromu / kresba ceruzou na papieri

Zasnežené smreky na úbočí / kresba ceruzou na papieri

Ležiaci mladík opretý o vrece / kresba ceruzou na papieri

Dve postavy a umučený / kresba ceruzou na papieri

Tri postavy a umučený / kresba ceruzou na papieri

Dva panoramatické pohľady na mesto / kresba ceruzou na papieri

Štúdia oddychujúceho muža / kresba ceruzou na papieri

Pololežiaci mužský akt od chrbta / kresba ceruzou na papieri

V krčme / kresba tušom, perom na papieri

Tri skice sediaceho chlapca / kresba perom, atramentom na papieri

Dvaja sediaci muži a portrétne štúdie mužov / kresba perom atramentom na papieri

Muž a žena na poli

Portrétne štúdie muža v klobúka / kresba tušom, perom, štetcom na papieri

Štúdia ležiaceho muža v nohaviciach / uhoľ na papieri

Žena s umučeným / kresba ceruzou na papieri

Štúdie pololežiaceho umučeného muža od chrbta / kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie zomierajúceho / kresba ceruzou, uhľom na papieri

Štúdia sediaceho starca a pohľad na krajinu / kresba ceruzou, perom, tušom, akvarelom na papieri

Zamilovaná dvojica a štúdia muža v klobúku z profilu / kresba ceruzou, tušom, perom na papieri

Tri štúdie ležiaceho mužského aktu s rukami za hlavou / kresba ceruzou na papieri

Poprsie zamysleného mladíka s vetvičkou / kresba uhľom, ceruzou na papieri

Dvaja vojaci kurizujúci dievčine / kresba tušom, perom na papieri

Elegantný fajčiar / kresba hnedým tušom, perom na papieri

Štúdie hláv / kresba tušom, perom na papieri

Portrét dedinského chlapca so sklonenou hlavou v klobúku / kresba ceruzou na papieri

Portrét dedinského chlapca v čiapke /en face/ kresba ceruzou na papieri

Sediaci prostovlasý dedinský muž / kresba ceruzou na papieri

Štúdie zvieracích hláv a skica starého Žida s batohom / kresba ceruzou, tušom, perom, štetcom na papieri

Štúdia osamelého stromu s mostom / kresba ceruzou na papieri

Zátišie s košíkom a kvetinami / kresba tušom, perom na papieri

Štúdie osík / kresba ceruzou na papieri

Jarná vŕba / kresba ceruzou na papieri

Stromy pri rieke / kresba ceruzou na papieri

Smrek na kopci (1861) / kresba ceruzou na papieri

Zrúcanina hradu (1868) / kresba ceruzou na papieri

Mladý muž s fúzami a v čiapke z profilu / kresba uhľom na papieri

Štúdia mužskej hlavy z profilu / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Zamyslený mladý vojak / kresba akvarelom, hnedým tušom, perom na papieri

Zhromaždenie pod kaštieľom / kresba temperou, uhľom, perom, tušom, ceruzou na papieri

Zamyslený / kresba perom, tušom na papieri

Dve krajinky / kresba akvarelom, perom, hnedým tušom na papieri

Jesenné stromy / akvarel na papieri

Podvečerná krajina s jazerom / akvarel na papieri

Západ slnka pri jazere / akvarel, pastel na papieri

Žena v parku (1868) / kresba ceruzou na papieri

Košatý strom (1868) / kresba ceruzou na papieri

Kresby zvierat /kamzík, krava/ kresba ceruzou na papieri

V maštali / kresba ceruzou na papieri

Poprsie ženy / kresba ceruzou na papieri

Dedina pod Tatrami / kresba ceruzou na papieri

Štúdia brezy / kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie konárov stromu / kresba ceruzou na papieri

Stromová alej / kresba ceruzou na papieri

Strom na kopci (1862) / kresba ceruzou na papieri

Dva stromy pri rieke (1862) / kresba ceruzou na papieri

Dva košaté stromy na lúke / kresba ceruzou na papieri

Sedlo v Tatrách / kresba ceruzou na papieri

Päť štúdií konára listnatého stromu / kresba ceruzou na papieri

Hájik pri jazere / kresba ceruzou na papieri

Portrét hnedovlasého muža z profilu / kresba ceruzou, akvarelom na papieri

Mladý chlapec / kresba perom, tušom na papieri

Fajčiar s fajkou a štúdie sediacich mužov / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Portrét fúzatého cigána / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Altánok v parku / kresba ceruzou na papieri

Trávnatá krajina v Bretónsku / akvarel na papieri

Pobrežie v Bretónsku / akvarel na papieri

Umučený / kresba ceruzou, uhľom na papieri

Portrét muža s rozhalenkou / kresba ceruzou, rudkou na papieri

Sediaci fúzatý muž s fajkou / kresba ceruzou na papieri

Polpostava dedinského chlapca v klobúku / kresba ceruzou na papieri

Muž s fúzmi a bradou v čiapke / kresba ceruzou na papieri

Skica muža s fúzikmi a vlnitými vlasmi /+ štúdie nôh/ kresba ceruzou na papieri

Fúzatý muž s plešinou a 3 štúdie muža s kosou a fajkou / kresba ceruzou na papieri

Starší muž v čiapke so šiltom / kresba ceruzou na papieri

Tri štúdie hlavy starca / kresba ceruzou na papieri

Štúdia umučeného od chrbta a samostatná štúdia hlavy / kresba ceruzou na papieri

Muž s podopretou hlavou a dve krajinky / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Portrét muža s fúzami a fajkou (Szulleyovszky István) / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Čiernovlasý mladík v klobúku / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Vojak / kresba perom, tušom na papieri

Muž v klobúku z trojštvrťového profilu a skice nohy / kresba ceruzou, perom, tušom, štetcom na papieri

Bosý sediaci vojak / kresba ceruzou na papieri

Muž s ofinou a fúzikmi / kresba perom, tušom, štetcom na papieri

Muž s hladko sčesanými vlasmi a fúzikmi /trojštvrťový profil/ kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Muž v čiapke (Korálik Vilmós) / kresba ceruzou na papieri

Štúdia nohy a ruky / kresba ceruzou, uhľom na papieri

Muž so šiltovkou a šatkou okolo krku / kresba perom, tušom, štetcom, uhľom, rudkou na papieri

Neukončený portrét muža / kresba perom, tušom na papieri

Poprsie muža v klobúku (Szeferim Matyás) / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Muž v klobúku s pierkom (Banás József) / kresba ceruzou na papieri

Sediaci, opierajúci sa muž / kresba ceruzou na papieri

Kresba sediaceho muža opierajúceho sa o ruku / kresba ceruzou na papieri

Sediaci mladý muž v zamyslení s rukou na kolenách / kresba ceruzou na papieri

Muž v šiltovke s fúzikmi z profilu / kresba perom, tušom na papieri

Muž s bradou a motýlikom / kresba ceruzou, rudkou na papieri

Dedinský muž v kroji sediaci na stoličke s klobúkom v rukách / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Polpostava odsúdeného / kresba ceruzou, uhľom na papieri

Štúdia remeselníka / kresba perom, tušom na papieri

Návrat z vojny / kresba perom, tušom na papieri

Vojnový vyslúžilec rozpráva / kresba perom, tušom na papieri

Loďka na jazere / kresba ceruzou, farebnými ceruzami na papieri

V údive /vojak/ kresba ceruzou na papieri

Dve štúdie vojaka s palicou / kresba ceruzou, uhľom na papieri

Skica muža v čiapke a 3 štúdie hlavy odsúdeného

Štúdia stojaceho muža s lopatou /Hrobár/ I. / kresba ceruzou na papieri

Štúdia stojaceho muža s lopatou /Hrobár/ II. / kresba ceruzou na papieri

Sklonený stojaci muž s lopatou /Hrobár/ III. / kresba ceruzou na papieri

Trojštvrťová postava vojaka / kresba ceruzou na papieri

Opierajúci sa mladík s cigarou v ruke / kresba rudkou na papieri

Opierajúci sa muž (nedokončené) / kresba ceruzou na papieri

Skica sediaceho mužského aktu / kresba ceruzou, rudkou na papieri

Tri sediace postavy / kresba hnedou rudkou na papieri

Trojštvrťový portrét mladého muža / kresba rudkou na papieri

Nedokončený portrét muža / kresba perom, tušom na papieri

Chlapec v šiltovke / kresba ceruzou na papieri

Hlava mŕtveho muža / kresba ceruzou na papieri

Muž so šiltovkou a červenou mašľou / kresba ceruzou, akvarelom na papieri

Mladík v okrúhlej čiapke / kresba ceruzou, perom, tušom na papieri

Muž v tmavom saku / kresba ceruzou na papieri

Dedinčan v čiapke z profilu / kresba ceruzou na papieri

Portrét muža so šálom / kresba ceruzou na papieri

Portrét mladíka a dve scény s umučeným / kresba ceruzou na papieri

Kočiš v šiltovke / kresba rudkou na papieri

Mladík v šiltovke z profilu / kresba rudkou na papieri

Muž v šiltovke a s mašľou / kresba rudkou, perom, tušom na papieri

Portrét ženy v klobúku / kresba ceruzou na papieri

Mladík v širáku / kresba ceruzou na papieri

Muž s ozdobnou sponou na kravate / kresba ceruzou, rudkou na papieri

Portrét smutného muža v klobúku / kresba perom, tušom na papieri

Profil dedinčana v klobúku / kresba ceruzou na papieri

Starý muž s fúzami / kresba perom, tušom na papieri

Mladík v klobúku / kresba perom, tušom na papieri

Profil mladého muža v klobúku / kresba ceruzou na papieri

Dom medzi stromami / kresba ceruzou na papieri

Skice /portréty, krajinky, pohybové štúdie/ kresba ceruzou na papieri

zdroj: Jaroslava Milčíková; www.culture.gov.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost