sk  |  en
Pondelok | 26.06.2017, 07:21 | meniny: Adriána; zajtra: Ladislav, Ladislava
  • | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

    Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.

  • | Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania

    V roku 1997 bol 26.jún vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania (International Day in Support of Victims of Torture). Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ,telo alebo duch bol obeťou mučenia.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Richard Kvetňanský DrSc. ( 80 r.)

biochemik, endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrionológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 21.04.1937 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1960 Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1989 - 1992 Spojené štáty americké
1977 - 1978 Spojené štáty americké
1968 - 1970 Spojené štáty americké

Životopis

Biochemik a endokrinológ Richard Kvetňanský sa narodil v Trnave a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV pôsobí od roku 1960.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. je medzinárodne uznávaný vedecký pracovník v oblasti výskumu odpovede nervového a endokrinného systému organizmu na stresové podnety.
V rokoch 1995 - 2003 zastával v Ústave pozíciu riaditeľa. Podstatnou mierou sa podieľal na vytváraní podmienok pre špičkový experimentálny výskum v endokrinológii. Získal originálne poznatky o priebehu aktivácie adrenalínového systému a podrobne analyzoval podiel aktivácie enzýmov v nadobličke i vo vybraných mikroštruktúrach nervového tkaniva počas akútneho a chronického stresu.
Doktor Kvetňanský je tiež priekopníkom kozmického výskumu v lekárskobiologických vedách na Slovensku. Realizoval množstvo medzinárodných experimentov a z kozmického centra na Bajkonure koordinoval let prvého slovenského astronauta Ivana Bellu.

Za svoju prácu bol ocenený viacerými cenami, je nositeľom čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách a štátneho vyznamenania Pribinov kríž druhej triedy. V roku 1983 získal Pfitzerovu cenu a v roku 2008 bol označený za významnú osobnosť SAV.

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1960 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1995 - 2003 riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Ako prvý dokázal, že aktivita a expresia génu kľúčového enzýmu syntézy katecholamínov - tyrozínhydoxylázy sa zvyšujú počas stresu (v spolupráci s prof. J. Axelrodom - NIH, Bethesda, USA - nositeľom Nobelovej ceny za objavenie metabolizmu katecholamínov)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Učená spoločnosť SAV
International Academy of Astronautics
International Society for Investigation of Stess (člen výboru)

Ocenenia:

2008 ocenenie "Významná osobnosť SAV v roku 2008
1997 Zlatá čestná plaketa SAV J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
1983 Pfitzerova cena, Kanada
1980 Anochinova medaila Akadémie lekárskych vied, Rusko

e-mail: ueenkvet@savba.sk

Tvorba

Doktor Richard Kvetňanský svojou publikačnou aktivitou mimoriadne prispel k reprezentácii slovenskej vedy v medzinárodnom spoločenstve. Výsledky výskumov uverejnil v 514 publikáciách, prevažne v renomovaných medzinárodných vedeckých periodikách v zahraničí.
S viac ako 3600 citáciami je jedným z najcitovanejších vedeckých pracovníkov Slovenskej republiky.

Monografie:

2002 Stress, neural, endocrine and molecular studies (spoluautor)
1992 Neuroendocrine and molecular approaches (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 514 / 1

Vedecká výchova: 12

Medzinárodné projekty: 8
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost