sk  |  en
Utorok | 21.05.2019, 11:14 | meniny: Zina; zajtra: Júlia, Juliana

Baláž ukončil svoju pozemskú púť 6. júla 2006

08.07.2006 | Akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor a nepochybne nestor slovenskej známkovej tvorby Jozef Baláž nás opustil vo veku 83 rokov.

Najväčšiu časť jeho tvorby zaberá voľná grafika, knižné a časopisecké ilustrácie a známková tvorba. Popri grafickej tvorbe vytvoril aj niekoľko tapisérií a artprotisov. Známkovej tvorbe sa venoval už od roku 1957. Jeho známková grafika predstavuje takmer 150 vydaných poštových známok a takmer taký istý počet obálok prvého dňa vydania. Na prelome rokov 1992 a 1993 stál pri zrode slovenskej známkovej tvorby a bol členom poradných orgánov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií – Námetovej komisie známkovej tvorby a Realizačnej komisie známkovej tvorby, v ktorej na začiatku zastával funkciu predsedu.

Svoje práce vystavoval na početných samostatných a kolektívnych medzinárodných výstavách doma i v zahraničí. Popri štátnom a rezortnom vyznamenaní bol držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení. Mal významný podiel na tvorbe slovenskej známkovej grafiky, vytvorení charakteristického obrazu tejto špecifickej disciplíny výtvarnej tvorby, ktorý spĺňa najvyššie umelecké kritériá a na medzinárodnej propagácii Slovenska prostredníctvom známkovej tvorby.

-vt-

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost