sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:41 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

Baláž ukončil svoju pozemskú púť 6. júla 2006

08.07.2006 | Akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor a nepochybne nestor slovenskej známkovej tvorby Jozef Baláž nás opustil vo veku 83 rokov.

Najväčšiu časť jeho tvorby zaberá voľná grafika, knižné a časopisecké ilustrácie a známková tvorba. Popri grafickej tvorbe vytvoril aj niekoľko tapisérií a artprotisov. Známkovej tvorbe sa venoval už od roku 1957. Jeho známková grafika predstavuje takmer 150 vydaných poštových známok a takmer taký istý počet obálok prvého dňa vydania. Na prelome rokov 1992 a 1993 stál pri zrode slovenskej známkovej tvorby a bol členom poradných orgánov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií – Námetovej komisie známkovej tvorby a Realizačnej komisie známkovej tvorby, v ktorej na začiatku zastával funkciu predsedu.

Svoje práce vystavoval na početných samostatných a kolektívnych medzinárodných výstavách doma i v zahraničí. Popri štátnom a rezortnom vyznamenaní bol držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení. Mal významný podiel na tvorbe slovenskej známkovej grafiky, vytvorení charakteristického obrazu tejto špecifickej disciplíny výtvarnej tvorby, ktorý spĺňa najvyššie umelecké kritériá a na medzinárodnej propagácii Slovenska prostredníctvom známkovej tvorby.

-vt-

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost