sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 19:10 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

Benka, Fulla, Bazovský a ďalšie osobnosti v Bratislave

17.01.2006 | Pod záštitou ministra kultúry Českej republiky Vítězslava Jandáka a ministra kultúry Slovenskej republiky Františka Tótha sa koná v Pálffyho paláci GMB na Panskej ulici v Bratislave od 18. 1. do 9. 4. 2006 výstava Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907 – 1945.

Kurátorom časti Slovenské maliarstvo 1913 – 1945 je PhDr. Ivan Jančár. Podľa jeho slov návštevníci budú mať možnosť uvidieť 30 špičkových, na Slovensku prevažne neznámych a prvýkrát vystavených diel od M. Benku, Ľ. Fullu, M. A. Bazovského, C. Majerníka, E. Nevana, J. Želibského a iných. Každý jeden vystavený obraz je ojedinelý a výnimočný.

„Výstava je reprezentatívnym výberom diel českého a slovenského moderného maliarstva z rokov 1907 – 1945 zostavená zo zbierok šiestich českých a moravských galérií. Časť venovaná českému maliarstvu z rokov 1907-1939 predstaví 67 najvýznamnejších diel českého moderného výtvarného umenia (E. Filla, J. Čapek, J. Šíma, J. Zrzavý, Toyen a i.),“ uviedol v skratke Ing. Ján Kukal, manažér výstavy.

Výnimočné diela českého a slovenského maliarstva okrem iného ukážu ich napojenie na európske dobové umenie a ich špecifickosť a ojedinelosť v kontexte nášho výtvarného vývoja.

Viola Tóthová

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost