sk  |  en
Streda | 22.03.2023, 17:54 | meniny: Beňadik; zajtra: Adrián
  • | Medzinárodný deň tuleňov

    Medzinárodný deň tuleňov pripomína od roku 1982. V tento deň mnohé mestá, zoologické záhrady a akvária organizujú špeciálne programy, činnosti a demonštrácie s cieľom upozorniť na krutosť lovu tuleňov. Tieto protesty vychádzajú z presvedčenia, že ročné zabitie tuleňov v Kanade je brutálne a zbytočné. Výsledkom rastúceho medzinárodného odporu je zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v mnohých krajinách.

  • | Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti

    Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti

  • | Svetový deň vody

    OSN, iniciovaný v 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro, oslavuje sa od 1993

Čestná plaketa SAV pre prof. Jána Štencla

24.08.2006 | Predpoludním z rúk prof. Štefana Lubyho Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách prevzal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity a prednosta gynekologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou I. Dérera v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Ako v laudátiu konštatoval prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák, prof. Štencl sa už od svojho príchodu na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku v Bratislave v roku 1964 venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Zapája sa do rieršenia významných výskumných úloh ako zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ. Možno uviesť rezortnú výskumnú úlohu o problémoch rizikovej gravidity, úlohu Ohrozený plod a prenášané tehotenstvo, dalšiu na tému Optimálny starostlivosť o tehotné s hypotrofiou plodu, ale aj iné. Ťažiskom jeho výskumnej činnosti bola problematika gynekologickej endokrinológie, vzájomné vzťahy matky a plodu v rámci fetoplacentárnej jednotky a účinok niektorých látok podávaných v tehotnosti alebo pri pôrode na myokard ženy. "Prof. Štencl medzi prvými v Československu rozvíjal invazívne a diagnostické liečebné postupy u plodu, ako je amniocentéza, intraamniálna transfúzia, fetoskopia, exanguináciu krvi u plodu priamou operačnou cestou, aj nepriamou prostredníctvom ultrazvuku," konštatoval laudátor. "Ako prvý v Európe operoval plod s vývojovou chybou uropoetického aparátu ešte v maternici. Celoplošne na Slovensku zaviedol a rozvinul diagnostickú a operačnú laparoskopiu." Z iniciatívy prof. Štencla sa na Slovensku celoplošne zaviedli niektoré metódy a medicínske postupy, ktoré sám rozvinul, ako cytologický skríning onkologických ochorení krčka maternice, systém starostlivosti a tehotnú a plod a ďalšie.


zdroj: www.sav.sk

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost