sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:12 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01.09.2022 | 1. septembra sa na Slovensku každoročne oslavovuje Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je od roku 1994 štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Pripomíname si tak prijatie Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou, ku ktorému došlo 1. septembra 1992.

Ústava Slovenskej Republiky

Obsah:

  • Preambula
  • Prvá hlava – Štátne symboly, Hlavné mesto SR
  • Druhá hlava – Základné práva a slobody
  • Tretia hlava – Hospodárstvo SR, Najvyšší kontrolný úrad
  • Štvrtá hlava – Územná samospráva
  • Piata hlava – Zákonodarná moc
  • Šiesta hlava – Výkonná moc
  • Siedma hlava – Súdna moc
  • Ôsma hlava – Prokuratúra Slovenskej republiky a verejný ochranca práv
  • Deviata hlava – Prechodné a záverečné ustanovenia

PREAMBULA
My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, občania Slovenskej republiky,
uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave: ...

Online:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

Publikácia:
https://www.knihomol.sk/spolocenske-vedy/ekonomika-pravo/ustava-sr-od-1-1-2022
https://www.knihomol.sk/spolocenske-vedy/ekonomika-pravo/ustava-slovenskej-republiky?ean=9788081860393

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost