sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:31 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

Hold Ester Šimerovej – Martinčekovej

05.12.2005 | Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Logman, a. s., sprístupňuje v dňoch 9. 12. 2005 až 21. 1. 2006 v Mirbachovom paláci v Bratislave výstavu z tvorby „prvej dámy slovenského maliarstva“ Ester Šimerovej – Martičenkovej, ktorá nás opustila 7. augusta tohto roku vo veku 96 rokov. Týmto spôsobom vyjadrujú úctou jej nehynúcemu dielu.

Na výstave budú ukážky jej najnovšej tvorby, pochádzajúce zo zbierok GMB, slovenských galérií a súkromných zbierok. „Výnimočné postavenie jej zabezpečila skutočnosť, že jediná z našich výtvarných umelcov bola priamou žiačkou svetových avantgárd. Vo svojej tvorbe vychádzala Šimerová priamo z Parížskej školy a odkazy avantgárd rozvíjala po návrate z Paríža v slovenskom umení. V jej tvorbe motivicky prevažujú zátišia, krajinárske a prírodné motívy, ako i figurálne kompozície. Venovala sa i scénickému výtvarníctvu a úžitkovému dekoratívnemu umeniu, z maliarskych smerov jej bol najbližší syntetický kubizmus dvadsiatych rokov,“ priblížila Ľudmila Peterajová, kurátorka výstavy.

Ďalej dodala, že poučeniam parížskeho školenia ostala E. Šimerová – Martinčeková verná, až do najvyššieho veku ich však obohacovala osobnými podnetmi z prírodnej a spoločenskej skutočnosti i z kultúry. Zásluhou jej neobyčajne intenzívneho výtvarného cítenia a intelektuálneho osvojenia si rôznych oblastí poznania zjavovali sa v jej diele námety zdanlivo rôznorodé s rovnakou presvedčivosťou. Filter umeleckého videnia ich prečisťuje a zbavuje prímesou náhodnosti.

Viola Tóthová

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost