sk  |  en
Streda | 22.03.2023, 18:16 | meniny: Beňadik; zajtra: Adrián
  • | Medzinárodný deň tuleňov

    Medzinárodný deň tuleňov pripomína od roku 1982. V tento deň mnohé mestá, zoologické záhrady a akvária organizujú špeciálne programy, činnosti a demonštrácie s cieľom upozorniť na krutosť lovu tuleňov. Tieto protesty vychádzajú z presvedčenia, že ročné zabitie tuleňov v Kanade je brutálne a zbytočné. Výsledkom rastúceho medzinárodného odporu je zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v mnohých krajinách.

  • | Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti

    Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti

  • | Svetový deň vody

    OSN, iniciovaný v 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro, oslavuje sa od 1993

Juraj Sinay: Internet má byť akcelerátorom rozvoja spoločnosti

24.01.2006 | prof. Juraj Sinay, rektor Technickej univerzity v Košiciach

Juraj SinayAkú úlohu podľa Vás dnes zohráva internet?

Keďže považujem informácie za základný predpoklad rozvoja spoločnosti vo všetkých oblastiach, žiaľ niekedy aj v negatívnom smere, vytvára Internet výborné predpoklady pre ich získanie. Tým sa stáva samozrejme jedným z motorov rozvoja spoločnosť, pričom je však veľmi dôležité viesť neustále diskusie o „výchove k používaniu Internetu“ tak, aby sa pri rôznom obsahu informácii využívali predovšetkým tie, ktoré sú akcelerátorom rozvoja rôznych vedných, spoločenských, politických aktivít v príslušných skupinách spoločnosti

Kde vidíte budúcnosť tejto celosvetovej počítačovej siete – v informáciách, službách, v zábave?

V prípade istého stupňa kontrolovanosti ako dôsledku výchovy k používaniu Internetu sa domnievam, že vo všetkých uvedených oblastiach je možné očakávať rozvoj používania tejto celosvetovej počítačovej siete. Želal by som si však, aby sa Internet stále viac používal pri získavaní relevantných informácii ako súčasti vedeckých prístupov k riešeniu aktuálnych otázok rozvoja spoločnosti.

Ktoré informácie najviac vyhľadávate, prípadne ktoré služby najviac využívate? Na ktorých web stránkach?

Druh informácií, ktoré v súčasnosti najviac využívam, je ovplyvnený obsahom práce, ktoré musí rektor vysokej školy vykonávať. Teda sú to najviac informácie o nových prístupoch Európskej komisie k rozvoju vedy a vzdelávania, ich jednotlivé správy, ku ktorým je vhodné a potrebné sa aj vyjadrovať ako aj návrhy legislatívy. V podobnom duchu som sa venoval aj príprave programu MINERVA. V týchto materiáloch je definovaná budúcnosť tak krajín Európskej únie ako aj našej republiky.

Nachádzate na webe to, čo hľadáte? Sú kvalita a obsah internetu porovnateľné so zahraničnými web stránkami?

Nemám pocit, že by som na web stránkach nenašiel to, čo by som potreboval v oblastiach, ktoré som už v niektorých odpovediach uviedol. Práve naopak, problém začína byť v tom, že sa objavuje stále veľké množstvo informácii a tie sa nedajú vždy jednoducho roztriediť. Vyžaduje si to niekedy veľa času, ktorý by sa dal možno aj efektívnejšie využiť. Nemyslím si, že je zásadný rozdiel medzi web stránkami u nás v porovnaní so zahraničím.

Aký spôsob pripojenia na internet používate?

Na Technickej univerzite je to SANET a doma ST Online ISDN Slovak Telecomu.

Myslíte si, že internet podľahne takým negatívam ako je nevyžiadaná pošta, nelegálny obsah či počítačové vírusy?

Aj keď si to neželám, predpokladám že bude k tomu dochádzať. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sa fenomén internetu stal súčasťou výchovy a vzdelávania a to už od najmladšieho veku mladej generácie.

Ako vnímate šírenie hudby, filmu a počítačových programov prostredníctvom internetu? Je potrebné proti tomu zakročiť?

Každý spôsob obmedzovania alebo zákazu je veľmi nebezpečný. Reakcie, hlavne mladej generácie, sú aj v súčasnej dobe ovplyvnené známou pravdou „zakázané ovocie chutí najviac“. Domnievam sa, že otvorené diskusie, poukazovanie na pozitíva ale aj negatíva potenciálu internetu by mali byť súčasťou výchovy k používaniu internetu a v neposlednom rade aj všeobecné dohody na zavádzaní modernej legislatívy v súvislosti so šírením informácii určite prispejú k zvýšeniu kontrolovaného a efektívneho využívania internetu.

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost