sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 01:35 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

Vznikla Slovenská asociácia archeológov

22.01.2016 | Na svojom ustanovujúcom zhromaždení v Banskej Bystrici vznikla Slovenská asociácia archeológov. Ide o profesné združenie archeológov z celého Slovenska.

"Chceme, aby archeológia dosiahla postavenie a uznanie v spoločnosti, aké si zaslúži," uviedol Milan Horňák, predseda Slovenskej asociácie archeológov (SAA). Cieľom asociácie je profesionalizovať a propagovať archeológiu ako vedu a to formou kultúrnych a osvetových kampaní. "Do našej činnosti chceme zapájať aj dobrovoľníkov a podporovať študentské aktivity."
 
Na Valnom zhromaždení profesného združenia Slovenskej asociácie archeológov bol viac ako 30 archeológmi z rôznych slovenských archeologických inštitúcii prijatý dokument pod názvom „Ciele Slovenskej asociácie archeológov“. V tomto širšie koncipovanom dokumente archeológovia zhodnotili súčasný stav archeológie na Slovensku, a ponúkli riešenie v ôsmych základných oblastiach, ktoré sa dotýkajú viacerých stránok profesionálneho života slovenských archeológov. Ide napríklad o podporu regionálnej archeológie, zlepšenie ochrany archeologického dedičstva, pedagogickú sféru či popularizáciu archeológie.
 
"Jedným z hlavných cieľov SAA je tvorba dlhodobej stratégie ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na archeologické nálezy a náleziská," vysvetľuje Milan Horňák. „Archeológia, to nie je len vŕtanie sa v zemi. Dobrý archeológ musí nielen dokonale ovládať históriu, ale aj pracovať s modernými digitálnymi technológiami a metódami. Je to nesmierne zaujímavá a vzrušujúca práca. Niečo ako detektívny román s otvoreným koncom,“ uzavrel Milan Horňák.

Foto: Slovenská asociácia archeológov

najčítanejšie aktuality

kontaktujte nás

tip na osobnost