sk  |  en
Sobota | 23.11.2019, 03:08 | meniny: Klement; zajtra: Emília

veda a vzdelanie

Egon Krák

dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Janka Klincková

lingvistka, členka Katedry slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 1998 - 2004 dekanka Fakulty humanitných vied UMB, v r. 2005 - 2007 dekanka Filologickej fakulty UMB

Leonard Siegfried

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

René Matlovič

rektor Prešovskej uvinerzity

Ján Korec

jadrový energetik

Norbert Frištacký

prvý rektor STU po novembrovej revolúcii v roku 1989, vysokoškolský pedagóg

Richard Marsina

historik, archivár, zakladateľ modernej slovenskej historiografie

Štefan Kassay,

člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Milan Stanislav Ďurica

slovenský historik, publicista, univerzitný profesor

Rudolf Krajčovič

vysokoškolský pedagóg, odborník v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky

Oto Barborák

docent Fakulty špeciálnej techniky, prorektor pre informatizáciu, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky

Július Krempaský

vedec, vysokoškolský pedagóg

Peter Olekšák

katolícky kňaz, prorektor pre vedu a rozvoj KU

Ivan Plintovič

literárny historik a teoretik

Lev Bukovský

vysokoškolský profesor, člen Akademického senátu UPJŠ

Karol Weisslechner

rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, architekt

Eduard Chmelár

publicista, spisovateľ, historik, mierový aktivista

Vojtech Didi

hudobný skladateľ, rektor Akadémie umenia v Banskej Bystrici

Ivan Bernasovský

Riaditeľ ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove

Leonard Stöckel

pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost