sk  |  en
Štvrtok | 20.06.2019, 18:10 | meniny: Valéria; zajtra: Alojz
  • | Svetový deň utečencov

    OSN, vyhlásený v roku 2000, prijatie Ženevskej konvencie z 1951, Dohovoru o právnom postavení utečencov

spoločenské vedy

Oľga Danglová

etnologička, Ústav etnológie SAV

Ladislav Deák

historik, Historický ústav SAV

Oskár Elschek

hudobný vedec, Ústav hudobnej vedy SAV

Alica Elscheková

hudobná vedkyňa, Ústav hudobnej vedy SAV

Bohumila Ferenčuhová

historička, Historický ústav SAV

Marián Gajdoš

historik, riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV

Milan Podrimavský

historik, Historický ústav SAV

Ján Rajtár

archeológ, Archeologický ústav SAV

Miloš Řehůřek

právnik, Ústav štátu a práva SAV

Peter Slavkovský

etnológ, Ústav etnológie SAV

Michal Stríženec

psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Peter Šalkovský

archeológ, Archeologický ústav SAV

Ladislav Veliačik

archeológ, Archeologický ústav SAV

Ján Jankovič

literárny vedec, Ústav svetovej literatúry SAV, člen korešpondent Chorvátskej akadémie vied a umení

Monika Vrzgulová

etnologička, Ústav etnológie SAV

Jozef Vozár

právnik, Ústav štátu a práva SAV

Milan Žitný

literárny vedec, Ústav svetovej literatúry SAV

Ivan Kamenec

historik, Historický ústav SAV

Juraj Podoba

etnograf, sociokultúrny antropológ, Ústav etnológie SAV

Dagmar Podmaková

divadelný vedec, riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave, predsedníčka III.komory Snemu SAV, predsedníčka Snemu SAV

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost