sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:59 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

medicína

Ivan Hečko

odborný detský lekár

Ondrej Kondáš

psychológ zaoberajúci sa klinickou psychológiou,vedúci katedry psychológie UK v Bratislave a v Trnave

Gejza Vámoš

prozaik, publicista, dramatik, lekár

Ivan Stodola

dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia

Janko Jesenský

básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov, prvý slovenský národný umelec

Eva Siracká

lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Mária Bellová

prvá slovenská lekárka

Vojtech Alexander

priekopník röntgenológie, prvý röntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku, zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie

František Nižnánsky

významný epizootológ, organizátor laboratórnej diagnostiky na Slovensku, úspešný výskumný pracovník, člen korešpondent SAV a ČSAPV

Juraj Vančík

lekár (kardiológ), riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnej nemocnice

Andrej Žarnov

lekár - patológ, básnik

Dušan Makovický

lekár, publicista, spisovateľ, osobný lekár a priateľ L. N. Tolstého, prekladateľ

Ján Adam Raymann /Reimann/

lekár, lekárnik, bádateľ, meteorológ, priekopník variolizácie, polyhistor

Teofil Rudolf Niederland

lekár, vedec, pedagóg, akademik SAV, člen korešpondent ČSAV, zakladateľ moderných vedeckých a klinických odborov na Slovensku - klinickej biochémie, klinickej farmakobiochémie a klinickej farmakoterapie

Juraj Korpáš

lekár, univerzitný profesor, vedec

Ivan Koza

prednosta interného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave a prodekan Slovenskej zdravotníckej univerzity

Štefan Košlík

lekár, primár oddelenia liečebnej výživy a naturálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

Jaroslav Siman

prednosta Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Bratislave

Leonard Siegfried

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost