sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:37 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

medicína

Ivan Hečko

odborný detský lekár

Ondrej Kondáš

psychológ zaoberajúci sa klinickou psychológiou,vedúci katedry psychológie UK v Bratislave a v Trnave

Gejza Vámoš

prozaik, publicista, dramatik, lekár

Ivan Stodola

dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia

Janko Jesenský

básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov, prvý slovenský národný umelec

Eva Siracká

lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Mária Bellová

prvá slovenská lekárka

Vojtech Alexander

priekopník röntgenológie, prvý röntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku, zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie

František Nižnánsky

významný epizootológ, organizátor laboratórnej diagnostiky na Slovensku, úspešný výskumný pracovník, člen korešpondent SAV a ČSAPV

Juraj Vančík

lekár (kardiológ), riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnej nemocnice

Andrej Žarnov

lekár - patológ, básnik

Dušan Makovický

lekár, publicista, spisovateľ, osobný lekár a priateľ L. N. Tolstého, prekladateľ

Ján Adam Raymann /Reimann/

lekár, lekárnik, bádateľ, meteorológ, priekopník variolizácie, polyhistor

Teofil Rudolf Niederland

lekár, vedec, pedagóg, akademik SAV, člen korešpondent ČSAV, zakladateľ moderných vedeckých a klinických odborov na Slovensku - klinickej biochémie, klinickej farmakobiochémie a klinickej farmakoterapie

Juraj Korpáš

lekár, univerzitný profesor, vedec

Ivan Koza

prednosta interného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave a prodekan Slovenskej zdravotníckej univerzity

Štefan Košlík

lekár, primár oddelenia liečebnej výživy a naturálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

Jaroslav Siman

prednosta Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Bratislave

Leonard Siegfried

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Cristiano Ronaldo - portugalský futbalista

Cristiano Ronaldo

Portugalský profesionálny futbalista, pred sezónou 2003/2004 stal prvým Portugalčanom, ktorý kedy nastúpil za Manchester United

zobraziť profil

Ján Pavol II. - významný pápež

Karol Józef Wojtyła

Blahoslavený Ján Pavol II, poľský duchovný a 264. Rímsky pápež v období 1978 - 2005

zobraziť profil

Neymar - brazílsky futbalista

Neymar da Silva

najdrahší futbalista planéty

zobraziť profil

Lionel Messi - argentínsky futbalista

Lionel Messi

najlepší hráč, futbal, od roku 2018 kapitán argentínskeho národného mužstva

zobraziť profil

Peter Sagan - slovenská cysklistická legenda

Peter Sagan

profesionálny cyklista, Majster sveta 2015, 2016 a 2017

zobraziť profil

kontaktujte nás

tip na osobnost