sk  |  en
Utorok | 21.05.2019, 03:17 | meniny: Zina; zajtra: Júlia, Juliana

funkcionári

Dušan Kocur

profesor, bývalý dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Ingrid Šenitková

dekanka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Tomáš Sabol

dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Jozef Novák-Marcinčin

bývalý dekan Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach (so sídlom v Prešove)

Juraj Koban

dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach

Štefan Žihlavník

dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Štefan Barcík

bývalý dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Karol Kočík

dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Milan Mikleš

dekan Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Dušan Maga

bývalý dekan Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Ondrej Nemčok

dekan Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Stanislav Košina

riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Anton Blažej

vysokoškolský pedagóg, bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, bývalý dekan Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave

Bohumil Bátora

dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Jozef Seginko

bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Anton Eliáš

dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Boďa

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Oto Majzlan

dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Marián Šuráb

dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dušan Mištuna

dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost