sk  |  en
Štvrtok | 20.02.2020, 00:16 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

politici minulosti

František Skyčák

politik, podnikateľ, organizátor ľudového družstevníctva a katolíckych spolkov na Orave

Martin Sokol

slovenský politik, právnik

Pavol Števček

spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

Jozef Sivák

národovec, politik, poslanec v parlamente ČSR, minister školstva prvej Slovenskej republiky

Marián Čalfa

právnik, predseda československej vlády vytvorenej po revolúcii 1989, bývalý slovenský politik

Samuel Zoch

Prvý slovenský bratislavský župan

Ferdinand Juriga

slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia

Jur Koza - Matejov

rímskokatolícky kňaz, publicista, novinár, prekladateľ

Ľudovít Štúr

najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v pol. 19. stor., poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár

Ján Budaj

politik, jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu v roku 1989

Alexander Dubček

politik a štátnik, vedúca osobnosť Pražskej jari 1968

Štefan Boleslav Roman

veľkopriemyselník, zakladateľ a predseda Svetového kongresu Slovákov

Mohandas Karamchand Gandhi

bol jeden z najväčších politických a duchovných vodcov Indie a indického hnutia za nezávislosť. Presadzoval filozofiu aktívneho, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínskom princípe ahimsá (nenásilnosť), ktorý nakoniec doviedol Indiu k vyhláseniu nezávislosti 15. augusta 1947. Gándhi je známy vo svete pod priezviskom mahátma „Veľký duch“, ktorý mu dal indický básnik Rabíndranáth Thákur a v Indii taktiež pod priezviskom bápú, „otec“. V Indii mu bol formálne udelený titul „Otec národa“ a 2. október, deň jeho narodenín, je každoročne vzpomínaný ako Gándhí džajanti (Oslava Gándhího). 15. mája 2007 prijala Organizácia spojených národov rezolúciu, ktorá prehlasuje 2. október za „Svetový deň nenásilía“.

Jozef Lettrich

člen Predsedníctva SNR počas povstania, povereníkom pre školstvo a osvetu

Vladimír Clementis

komunistický činiteľ a publicista

Milan Hodža

novinár, publicista, politik, štátnik, mysliteľ a prvý slovenský predseda vlády Československej republiky v medzivojnovom období

Gustáv Husák

právnik, československý komunistický politik a prezident

Peter Colotka

Právnik, diplomat, komunistický politik, najdlhšie úradujúci slovenský premiér

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost