sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:12 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

novinári

Gabriel Zelenay

rozhlasový reportér a športový organizátor

Štefan Leška

prvý redaktor Prešpurských novín, filológ, básnik a prekladateľ

Daniel Gabriel Lichard

prvý slovenský profesionálny novinár, vydavateľ, učiteľ, jeden zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie a jedna z najväčších osobností slovenskej národnej minulosti, propagátor zakladania sporiteľní, evanjelický farár, zakladateľ svojpomocného roľníckeho družstevníctva, popularizátor vedeckých poznatkov

Peter Pišťanek

prozaik, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry DDB Needham, bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine

Martin Vavřinek

bývalý šéfredaktor týždenníka Trend

Ivan Bukovčan

dramatik, scenárista, publicista

Miroslav Marcelli

slovenský filozof, prekladateľ, profesor Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave

Eugen Gindl

publicista

Norbert Brázda

vedúci internetového projektu občianskeho servera Changenet.sk, občiansky aktivista

Samuel Abrahám

politológ, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Kritika & Kontext, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA

Teodor Križka

básnik, prekladateľ, šéfredaktor dvojtýždenníka časopisu Kultúra

Miro Procházka

novinár, prekladateľ

Kristína Magdolenová

vyštudovaná učiteľka, novinárka

Denisa Havrľová

rómska aktivistka a novinárka

Terézia Vansová

spisovateľka, redaktorka, predstaviteľka ženského hnutia, zberateľka

Alexander Matuška

literárny vedec a kritik, esejista, publicista

Juraj Palkovič

novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Jozef Škultéty

literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár

Jožo Nižnánsky

spisovateľ, básnik, novinár, prekladateľ, vydavateľ spoločenského obrázkového týždenníka Nový svet

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost