sk  |  en
Piatok | 21.02.2020, 23:09 | meniny: Eleonóra; zajtra: Etela
  • | Medzinárodný deň materinského jazyka

    UNESCO, vyhlásený v roku 1999, oslavuje sa od roku 2000. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.

  • | Medzinárodný deň turistických sprievodcov

    Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 1987 Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Podujatia sa konajú na celom svete. Cieľom je nielen propagácia práce turistických sprievodcov, ale aj poskytnutie príležitostí pre domácich i zahraničných návštevníkov zúčastniť sa bezplatných prehliadok historického centra mesta a spoznať tak kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta.

technika

Aurel Stodola

fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín

Štefan Luby

bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV

Jozef Čabelka

vedec a pedagóg, odbornou orientáciou mikrometalurg a zvárač

Ľudovít Kneppo

nestor slovenskej elektrotechniky, pedagóg, zakladateľ vedeckej školy teoretickej elektrotechniky na Slovensku, jeden zo zakladateľov slovenského školstva a vedy, SVŠT a SAV, priekopník magnetických zosilňovačov na Slovensku

Peter Danišovič

Prof. Danišovič stál pri zrode najvýznamnejších vodných diel na Slovensku.

Milan Dado

bývalý rektor Žilinskej univerzity a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Wolfgang Kempelen

priekopník nových myšlienok

Jozef Karol Hell

strojmajster, konštruktér, vynálezca

Matej Kornel Hell

hlavný banský strojmajster, konštruktér, vynálezca

Filip Lenard

(plné meno Philipp Eduard Anton von Lenard) vedec, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Štefan Anián Jedlík

fyzik, matematik, priekopník elektrotechniky, vynálezca, pedagóg

Ján Bahýľ

stavebný a strojný inžinier, letecký konštruktér a vynálezca vrtuľníka, dôstojník, autor mnohých patentov

František Oto Hieronymi

vodohospodár, staviteľ prvej konskej železnice

Ján Lipský

priekopník uhorskej kartografie, vojak, plukovník, vojenský teoretik, vynálezca

Albert Pavol Mamatej

technik, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, konzul ČSR v Pittsburgu

Ján Múdry

generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR

František Trebuňa

Dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach, riaditeľ Ústavu špeciálnych technických vied a vedúci Katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Milan Žmindák

profesor na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra aplikovanej mechaniky, zástupca vedúceho katedry

Štefan Glézl

strojársky vedec, vysokoškolský profesor

Oto Barborák

docent Fakulty špeciálnej techniky, prorektor pre informatizáciu, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost