sk  |  en
Sobota | 01.04.2023, 16:09 | meniny: Hugo; zajtra: Zita
  • | Medzinárodný deň zábavy v práci

    Medzinárodný deň zábavy v práci - Medzinárodný deň zábavy v práci vznikol v roku 1996 na podnet americkej organizácie Playfair. Cieľom tohto dňa je priniesť hravý prístup do práce a zvýšiť tak povedomie o jeho význame a nezastupiteľnom mieste. Dávka humoru a zábavy pozitívne ovplyvňuje výkonnosť zamestnancov, ich zdravie, produktivitu a tvorivosť.

  • | Svetový deň vtáctva

    Medzinárodný deň vtáctva - História tohto dňa siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie, kedy po prvýkrát v roku 1900 slovenský prírodovedec Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom. Je to čas, kedy sa vracia najviac sťahovavých vtákov. Jarné prílety sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS). Pri tejto príležitosti sa konajú mnohé akcie s cieľom spoznávania nášho vtáctva.

prírodné vedy

Samuel Mikovíny

pozri: Samuel Mikovíni

Ján Majko

jaskyniar, objaviteľ jaskyne Domica

Vavrinec Benedikt Nedožerský

popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik, básnik a hudobník

Ján Matej Korabinský

zakladateľ štatistickej geografie, kartograf, historik, lexikograf, pedagóg, publicista, vlastivedný bádateľ, vzdelanec

Štefan Ladislav Endlicher

botanik európskeho významu, lekár, historik, filológ - sinológ, japanológ

Štefan Bella

hydrotechnik, akademik ČSAV, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska

Viliam Pichler

lesník, pedológ, zakladateľ a riaditeľ Centra vedeckého turizmu na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

Ľubor Kresák

astronóm, prvý slovenský profesor astronómie

Adolf Jurášek

chemik, vysokoškolský profesor, katedra organickej chémie CHTF SVŠT, Bratislava

Milan Antal

slovenský astronóm, pozorovateľ asteroidov

Eugen Ruffínyi

banský inžinier, jaskyniar

Kamil Hrubina

vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník

Izák Caban

evanjelický farár a filozof, priekopník atomizmu na Slovensku

Ján Knopp

vedec - chemik, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Silvia Pastoreková

vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV

Oto Dub

zakladateľ a prvý riaditeľ Ústavu hydrológie SAV

Štefan Schwarz

akademik, matematik, pedagóg

Radovan Kazda

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor environmentálnych konferencií

Vladimír Bužek

teoretický fyzik,vedúci centra Fyzikálneho ústavu SAV

Peter Markoš

fyzik, vysokoškolský pedagóg

Cristiano Ronaldo - portugalský futbalista

Cristiano Ronaldo

Portugalský profesionálny futbalista, pred sezónou 2003/2004 stal prvým Portugalčanom, ktorý kedy nastúpil za Manchester United

zobraziť profil

Ján Pavol II. - významný pápež

Karol Józef Wojtyła

Blahoslavený Ján Pavol II, poľský duchovný a 264. Rímsky pápež v období 1978 - 2005

zobraziť profil

Neymar - brazílsky futbalista

Neymar da Silva

najdrahší futbalista planéty

zobraziť profil

Lionel Messi - argentínsky futbalista

Lionel Messi

najlepší hráč, futbal, od roku 2018 kapitán argentínskeho národného mužstva

zobraziť profil

Peter Sagan - slovenská cysklistická legenda

Peter Sagan

profesionálny cyklista, Majster sveta 2015, 2016 a 2017

zobraziť profil

kontaktujte nás

tip na osobnost