sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 16:21 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

prírodné vedy

Roman Nedela

matematik, Matematický ústav SAV

Dušan Bakoš

dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Jozef Sablik

prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Karol Jelemenský

dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Ľudovít Petránsky

dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dušan Petráš

bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Ľudovít Molnár

dekan Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

Ján Junger

dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, vysokoškolský učiteľ

Pavol Rybár

riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach, bývalý dekan fakulty

Štefan Žihlavník

dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Karol Kočík

dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Stanislav Košina

riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Anton Blažej

vysokoškolský pedagóg, bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, bývalý dekan Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave

Jozef Seginko

bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Boďa

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Oto Majzlan

dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Miroslav Holienka

dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Libor Vozár

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Peter Ondrejkovič

profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu

Vladimír Ďurikovič

matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost