sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 00:11 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

prírodné vedy

Roman Nedela

matematik, Matematický ústav SAV

Dušan Bakoš

dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Jozef Sablik

prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Karol Jelemenský

dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Ľudovít Petránsky

dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dušan Petráš

bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Ľudovít Molnár

dekan Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

Ján Junger

dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, vysokoškolský učiteľ

Pavol Rybár

riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach, bývalý dekan fakulty

Štefan Žihlavník

dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Karol Kočík

dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Stanislav Košina

riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Anton Blažej

vysokoškolský pedagóg, bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, bývalý dekan Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave

Jozef Seginko

bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Boďa

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Oto Majzlan

dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Miroslav Holienka

dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Libor Vozár

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Peter Ondrejkovič

profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu

Vladimír Ďurikovič

matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost