sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 21:04 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

prírodné vedy

Daniel Bíro

dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Jozef Bulla

dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Peter Bielik

rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

Mikuláš Látečka

rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Pavol Sovák

dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Miroslava Růžičková

dekanka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Milan Timko

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Daniel Rapant

zakladateľ modernej slovenskej historiografie, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Anton Štefánek

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

František Nábělek

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Igor Hrušovský

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Michal Topoľský

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bohuslav Cambel

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Kvasnička

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ladislav Melioris

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Dušan Kaniansky

analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Samo Stankoviansky

Analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Maximilián Hell

vynálezca, astronóm svetového významu, matematik, jezuitský učenec

Jozef Ľudovít Holuby

vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ

Jur Hronec

matematik svetovej úrovne

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost