sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 01:14 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

Adolf Peter Záturecký ( 66 r.)

pedagóg, jazykovedec, publicista, zberateľ ľudovej slovesnosti

Kategória: spisovatelia

* 25.09.1837 Liptovská Sielnica

† 01.07.1904 Brezno

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 118 r.

jubileum od narodenia 185 r.

Vzdelanie

1851 – 1854 gymnázium, Kežmarok a Modra

Životopis

Adolf Peter Záturecký sa narodil v roku 1837 v Liptovskej Sielnici rodičom Petrovi Pavlovi Zátureckému a Márii rod. Lehotskej Slabejovej.
Bol básnikom i prozaikom, evanjelickým kňazom i pedagógom.
Po gymnaziálnych štúdiách v Kežmarku a Modre pôsobil od roku 1854 ako učiteľ v Liptovskej Sielnici a od roku 1869 v Brezne.
V rokoch 1869 - 1871 bol publicistom v časopise Evanjelická škola. Spisovateľsky sa Adolf Peter Záturecký prejavil v roku 1873, keď vyšla jeho adaptácia nemeckej náboženskej poviedky Tomáš Nápravník. Okrem nej pre deti zveršoval mravné poučenia Hájiček (1879) a pre učiteľov zostavil v roku 1880 zbierku príležitostných vinšov Vinšovník. Okrem toho publikoval aj časopisy orientované pre deti (Včelka, Dom a škola, Priateľ školy a literatúry) a prispieval do viacerých odborných časopisov (Časopis MSS, Národné noviny, Obzor).
Ako folklorista sa zaoberal nárečiami a názvoslovím. Zozbieral a zostavil miestne názvy Liptova a Turca. Bol autorom odborných učebníc, obrázkových šlabikárov a čítaniek.
V roku 1894 v Martine vyšlo jeho dielo Slovenské hádanky, ktorým sledoval hlavne pedagogické ciele.
Najznámejšia je jeho práca s porekadlami a prísloviami, ktoré zhromažďoval 30 rokov. Zbierka Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia, bola hotová už v roku 1878, no z dôvodu zatvorenia Matice Slovenskej vyšla až v roku 1897 v Prahe. Táto zbierka obsahujúca takmer 13 000 položiek je výsledkom autorovho bádateľského úsilia v oblasti príslovníctva. Zbierka bola na európskej pôde prijatá veľmi kladne a dala možnosť komparácie s podobnými zbierkami v Poľsku, Čechách a Maďarsku. V dobovom medzinárodnom kontexte prevýšila všetky obdobné zbierky a jej vedecká úroveň (triedenie a usporiadanie materiálu, odkazy na inonárodné zbierky prísloví, jazykové spracovanie).

Tvorba

1873 Tomáš Nápravník
1879 Hájiček
1880 Vinšovník
1889 Slovenská mluvnica (odborná práca z oblasti jazykovedy)
1891 Evanjelický rozpravník
1894 Slovenské hádanky (pedaogické dielo)
1897 Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia
1900 Nauka slovenského pravopisu
1900 Slovenská mluvnica
1902 Obrázkový šlabikár a prvá čítanka
zdroj: Historický ústav SAV

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost