sk  |  en
Piatok | 26.04.2019, 02:24 | meniny: Jaroslava; zajtra: Jaroslav
  • | Svetový deň dierkovej fotografie

    Svetový deň dierkovej fotografie - Svetový deň dierkovej fotografie sa pripomína od roku 2001. Ide o udalosť vytvorenú na podporu a oslavu umenia dierkových fotografií, ktoré sú vytvorené bez objektívu, len cez malú dierku. Tento deň je príležitosťou ukryť sa pre technologickým svetom, v ktorom žijeme, a stať sa svedkom prostého aktu tvorby fotografie.

  • | Svetový deň duševného vlastníctva

    Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO, oslavuje sa od 2001

  • | Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

    Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania je oslavou povolania a poslania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša Krista a službe blížnym.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Alena Bartlová CSc. ( 80 r.)

historička, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 26.03.1939 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie baran

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1962 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1968 Poľsko (viackrát)

Životopis

Historický ústav SAV Bratislava (vedúca oddelenia)
Filozofický ústav SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Výskum politckého systému a hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1918 - 1938
Profily a pôsobnosť významných osobností, politická elita.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Slovenko-poľská komisia historikov pri SAV (prodpredsedníčka)
Slovensko-poľská komisia humanitných vied pri MŠ SR

Ocenenia:

2000 Cena SAV za popularizáciu vedy


e-mail: Bartlova@post.sk
histalba@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2002 Milan Hodža, politik a štátnik
1997 Panovníci a prezidenti na území Slovenska (spoluautorka)
1995 - 2000 profily významných slovenských osobností - 4 televízne scenáre dokumentárnych filmov
1995 The end of Czechoslovakia (spoluautorka)
1992 Ferdiš Juriga (spoluautorka)
1991 Andrej Hlinka

Časopisecké publikácie: 74

Vedecká výchova: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost