sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 00:51 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Alexander Avenarius CSc. ()

historik - byzantológ, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* Slovensko, Martin

† 26.10.2004

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

jubileum od úmrtia 17 r.

Vzdelanie

1964 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študujné pobyty:
1999 Paríž
1995 Moskva
1990 Viedeň

Životopis

Priebeh zamestnaní

1995 - 2000 vedúci oddelenia najstarších dejín
od r. 1984 Historický ústav SAV
1972 - 1983 Slovenský pamiatkový ústav
1968 - 1972 Ústav dejín európskych socialistických krajín
1964 - 1964 Stavebná fakulta SVŠT (dnes STU)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Slovensko - ruská komisia historikov

Tvorba

Najdôležitejšie výsledky:

Monografie:

2005 The Byzantine Struggle over the Icon On the Problem of Eastern European Symbolism
2000 Byzantinische Kultur und die Slawen
1998 Byzantský ikonoklazmus : storočie zápasu o ikonu. Bratislava, Veda
1992 Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v 6. až 12. storočí
1992 spoluautor kolektívneho diela Dějiny Byzance (Praha, Academia, 1992)
1974 Die Awaren in Europa
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost