sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 19:54 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

Alexander Moyzes ( 78 r.)

profesor kompozície a neskôr rektor VŠMU

Kategória: hudba

* 04.09.1906 Slovensko, Kláštor pod Znievom

† 20.11.1984 Slovensko

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 38 r.

jubileum od narodenia 116 r.

 

všeobecné informácie

Alexander Moyzes bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a organizátor hudobného života. Jeho otec bol hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes.

 

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1925 - 1928
Konzervatórium v Prahe ((organ – Bedřich Wiedermann, kompozícia – Otakar Šín, inštrumentácia – Jozef Křička, hudobné formy – Karel Bohuslav Jirásek, dirigovanie – Otakar Ostrčil))
1928 - 1930
Majstrovská škola pražského konzervatória
1928-1948
profesor teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii
1937-1948
šéf hudobného odboru v Československom rozhlase v Bratislave
1948-1951
predseda slovenskej sekcie Československého zväzu skladateľov
1949-1978
profesor kompozície na VŠMÚ
1949-1953
riaditeľ Slovenského hudobného fondu
1953
umelecký riaditeľ SĽUKu
1965-1971
rektor VŠMÚ
1969-1970
predseda Zväzu slovenských skladateľov

 

tvorba

Opera
Udatný kráľ (1965/66) ,ED. SHF

Symfonický orchester
Suita z hudby k filmu “Mladé srdcia” pre symfonický orchester 8'
[orch]
Symfónia č. 1 D dur op. 31 (1928/1929, rev. 1936) 38' ,ED. SHF
[orch]
Symfonická ouvertúra op.10 (1929) 18'
[orch]
Symfónia č. 2 a mol op.16 (1932, rev. 1941) 33' 10'' ,ED. Simrock Leipzig, SHF
[orch]
Concertino op.18 pre veľký orchester rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský 1995 (1933, rev. 1941) 20'
[orch]
Nikola Šuhaj. Dramatická ouvertúra pre veľký orchester op.22 (1934) 20'
[orch]
Jánošíkovi chlapci op. 21. Predohra pre malý (symfonický orchester) (1934, rev. 1941) 8' ,ED. SHF
[orch]
Suita z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi op.20 (1935) 28'
[orch]
Tri skice o Bratislave op. 29 (1935) 21'
[orch]
Váh op. 26 (1935, rev. 1945 ako pozri Dolu)
[orch]
Symfónia č. 1 D dur op.31 (1936 rev., 1928/1929) 38' ,ED. SHF
[orch]
Malá serenáda op. 32 pre malý orchester (1937) 5' ,ED. SHF
[orch]
Kyrie – Gloria pre orchester (1940)
[orch]
Jánošík op. 21/a. Predohra k zbojníckej hre pre veľký orchester (1941) 8'
[orch]
Symfónia č. 3 B dur op. 17b. Malá symfónia (1942) 23' 30'' ,ED. SHF
[orch]
Dolu Váhom. Romantická suita pre veľký (malý) orchester op. 27. Pôvodný názov Váh op. 26 (1945) 24' ,ED. SHV 1951, SHF 1964
[orch]
Symfónia č. 4 Es dur op. 38 (1947, rev. 1957) 42' ,ED. SHF, ŠHV
[orch]
Symfónia č. 5 F dur. Podľa odkazu drahého otca op. 39 (1948) 29' 25'' ,ED. SHF
[orch]
Zbojnícky tanec pre symfonický orchester. Nad vatrou s valaškami (1949) 4' 45''
[orch]
Tance z Pohronia pre veľký orchester op. 44 (1950) 28' ,ED. SHV, SHF
[orch]
Symfónia č. 6 G dur op. 45 “Pionierska” (1950/1951) 29' ,ED. SHF
[orch]
Za vlasť, za mier! Symfonický pochod pre veľký orchester op. 47/c (1951) 6'
[orch]
Februárová. Predohra pre veľký orchester op. 48 Pôvodná skica datovaná 13.-26.2.949 (1952) 11' ,ED. SVKL, SHF, OPUS
[orch]
Symfónia č. 7 op. 50 (1954/55) 41' 40'' ,ED. SVKL, SHF
[orch]
Tance z Gemera op. 57. Suita pre veľký orchester (1955) 18' ,ED. SVKL, SHF
[orch]
Sonatina gioccosa op. 57 (1962) 20' ,ED. SHF, ŠHV
[orch]
Predohra pre veľký orchester (1967)
[orch]
Symfónia č. 8 op. 64 (1968/69) 30'
[orch]
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op.67 pre veľký orchester (tiež klavír, organ) (1969, rev. 1969, 1970) 22' ,ED. OPUS, SHF
[orch/pf, org]
Symfónia č. 9 op. 69 (1970/71) 33' ,ED. SHF
[orch]
Vatry na horách op. 71 (1971) 26' ,ED. SHF
[orch]
Stráž domova op. 70 (1972) 8' 10'' ,ED. SHF
[orch]
Musica Istropolitana Koncertantná predohra pre komorný orchester op. 73 (1974) 7' ,ED. Opus
[orch]
Hudba žene. Symfonická štúdia pre veľký orchester op. 74 (1975) 10' ,ED. SHF
[orch]
Povesť o Jánošíkovi. Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76 (1976) 18' ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 10 op. 77 (1977/78) 32' 30'' ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 11 op. 79 (1978) 31' ,ED. SHF
[orch]
Slávnostný pochod pre veľký orchester (1979) ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 12 op. 83 (1983) 28' ,ED. SHF
[orch]

Vokálno-inštrumentálne
Demontáž (Sinfonia cantata) op.12. (1930-1932)
Na horách spievajú op.15 (1933) 8' 10'' ,ED. Universal Edition Viedeň
Hájnikova žena op. 27 (1936) 25'
Slovenské ľudové piesne op.36 (1940)
Sinfonia da chiesa op.36 (1941-1942)
[orch, s, t, b, CM, org]

Sólový hlas (hlasy) a orchester
Hore dedinou op. 31 (1937) 8'
[orch, s, t, b]
Spievajú, hrajú, tancujú… (1937) 20' ,ED. SHF
[orch, s, t, b]
sólový hlas (hlasy), zbor a orchester hore
Suita z hudby k rozhlasovej hre o M. R. Štefánikovi (1934) 25'
[s, CM, orch]
Znejú piesne na chotári op. 40 (1948) 43'
[orch, s, t, CM]
Chceme mier! Ľudová kantáta op. 46 (1951) 12'
[orch, s, t, CM]
Baladická kantáta op. 55 (1960) 27' 30'' ,ED. ŠHV, SHF
[orch, t, CM]

Jeden sólový nástroj a orchester
Koncert pre klavír a orchester op. posthum pôv Concertino op.18 pre veľký orchester (1933, rev. 1941, dokončil a in) 28' ,ED. SHF
[orch, pf]
Koncert pre husle a orchester op.53 (1958) 30' 50'' ,ED. SHF
[orch, vn]
Koncert pre flautu a orchester op.61 (1967) 20' 20'' ,ED. SHF, Panton, OPUS
[orch, fl]

Sólový nástroj
Lutnová predohra (1937) 6'
[lut]

Klavír a klavír 4-ručne
Sonáta e mol pre klavír op. 2 (1926/27, rev. 1942) 19' 40'' ,ED. Matica slovenská, SHF
[pf]
Dve fúgy op.4 (1927)
[pf]
Charleston (1927)
[pf]
Slow fox (1927)
[pf]
Adagio op. 2/2 (1929) 6'
[pf]
Divertimento pre klavír op. 11 (1930) 11' 30'' ,ED. Hud. Matice Umělecké besedy Praha , Opus
[pf/orch]
O Martičke op. 11 (1930)
[pf]
Jazzová sonáta op. 14 č. 2 (1930, rev. 1971) 10' 40'' ,ED. SHF
[pf]
Sandy waltz op. 14/3 (1932) 6'
[pf (v, pf)]
Fox etuda op. 14 č. 1 (1935) 5'
[pf]
Impromptu op. 14 č. 3 (1935) 5'
[pf]
Myjavský tanec pre klavír (1935) 3'
[pf]
Suita op. 5 (1942)
[pf]
Zbojnícka rapsódia pre klavír op. 52 (1957) 15' 30'' ,ED. SHF
[pf]
Dve štúdie vo forme Prelúdia a Fúgy pre klavír (1970) ,ED. SHF
[pf]

Organ
Štyri skladby vo forme sonáty
[org]

Dva nástroje
Ballada alla una fantasia ,ED. SHF
Sonata piccola op. 63
West-pocked suite op. 6 pre husle a klavír (1928)
Poetická suita op. 35 (1940) ,ED. Matica slovenská Martin, SHF
Duettino pre husle a klavír (1961) 10' ,ED. SHF
Malá sonáta pre husle a klavír op. 63 (1967/68) 12' ,ED. SHF, Supraphon, Panton, HF
Sonatína pre flautu a gitaru op. 75 (1976) 12' 30'' ,ED. SHF

Tri nástroje
Malé trio op. 58 (1962) 10' ,ED. SHF
[vn, vl, vc]
Chodníčkami (1981) ,ED. SHF
[vn, vl, vc]

Sláčikové kvarteto
Vznešený tanec op. 1 3' 15''
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto a mol op. 7 (1929, preprac. 1942) 22' 40'' ,ED. SHF
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66 (1969) 15' ,ED. OPUS
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83 (1981) 16' 10'' ,ED. SHF [vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84 "Venované kvartetu môjho mena" (1983) 22' 15'' ,ED. SHF
[2vn, vl, vc]

Dychové kvinteto
Dychové kvinteto B dur (Kvinteto pre fúkacie nástroje) op.17a (1933) 20' ,ED. Simrock Lipsko, ŠHV, SHF
[ob, cl, fg, fl, cr]

Osem nástrojov
Komorná suita (pôv. op.11) (1930)
[fl, cl, sxa, fg, vn, vl, vc, bat]

Sólový hlas s klavírom
Ave Maria (1926, rv. 1980) ,ED. SHF
[s, org (s/t, org, archi)]
Farby na palete op.5 (1928) 10' ,ED. Eugen Molnár Bratislava
[v, pf]
Dvanásť ľudových piesní zo Šariša op.9 (1929) ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha
[v, pf]
Piesne veľkej lásky (1930) 16'
[v, pf]
Šesť ľudových piesní pre bas, flautu a klavír op.32 (1937) 8'
[b, fl, pf]
Štyri kone vrané. (1937) 2'
[v, pf]
Štyri slovenské ľudové piesne z Juhoslávie (1937) 7' ,ED. J.Geryk
[v, pf]
Kto pán pod Poľanou (1941) 3'
[v, pf]
Cesta op.19 Cyklus piesní (1943) 12' ,ED. ŠHV, SHF
[s/t, orch/pf]
Slovenské ľudové piesne (1958) ,ED. SVKL
[v, pf]
V jeseni op.56 (1960) 14' 30'' ,ED. SHF
[ms, orch/pf]
Dve piesne (1962) 6' 30'' ,ED. SHF
[v, pf (orch)]
Ranná rosa op.59 (1963) 8' 23'' ,ED. SHF, Panton
[ms, pf]Našim deťom (1943)
Štyria hudci op.57 (1961) ,ED. SHF, OPUS
Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír (1979)
Hráme v našom orchestri op.81 (1980)

Hudba pre divadlo
Najdúch 2'
Ja+ja+ja = Ja op.14 č. 2 (1932)
Rozprávka zimného večera op.24 (1935) 30'

Úpravy folklóru
Buchom s osekanci ,ED. Panton, SHF
Dve pochodové piesne ,ED. SHV
Na Liptove 11' 30''
Omilienci chodia 2' 19''
Spievajže si, spievaj 5' 10''
Hudba k prvému programu SĽUKu op.42 (1949) ,ED. SVKL, SHN, Supraphon
Naša pieseň op.43 (1949) 5'
Pieseň pracujúcich a veselica op.42 (1949) 12'
Veselica op.43 (1949) 3'
Po robote pri muzike op.44 (1950)
V hore so sekerami op.44 (1950)
Cepíkový tanec op.44 (1951)
Hukostav si postavíme op.47 (1951/1952) 3'
Brigádnicka častuška (1952) 6'
Detvianska veselica op.42 (1952) 3'
Piesne z Detvy op.44 (1952) 10'
Tanec starého Fedorčáka (1952)
Valaský tanec pre veľký orchester op.44 (1952) 4'
Zbojnícke piesne pre užský zbor a orchester op.44 (1953) 11'
Ľúbostné piesne op.44 (1954) 6'
Tance z Čierneho Balogu op.44 (1954) 8'
Banícke piesne op.49 (1956) 4' ,ED. Slov. dom ĽUT
Jarná voda. (1956) 7'
Zbojnícka rozprávka op.53 (1956, preprac. 1962) 12'
Pod naším Kriváňom (1956/57) 16'
Ej, hory, hory (1958) 6'
Krádež z družstevného (1958)
Piesne z Detvy op.56 (1960) 7' 30''
Ej, co to Bože, za strom (1961) 3' 45''
Pieseň o Dunaji (1962) 7' 40''
Kohútik spod Javoriny (1963) 8'
Ej, dolina, dolina op.80a (1980) 9'
Svadobné piesne a tance op.85 (1980, redig. 1984) ,ED. SHF

Vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
Ľudové piesne a tance zo zbierky Anny Szirmay –Keczerovej, op. 28 (1936/37) 7' 30''
[s, vn, fl, gui]

Úpravy folklóru pre zbor a cappella
Dve piesne zo Záhoria 2' 40''
[CM]
Ej, volari, volari ,ED. nakl. V. Haizera
[CM]
Hory, hory, čierne hory 3' 40''
Hory, hory zelené
[CM (?)]
Jánske piesne
[CM]
Pieseň mieru
[CF, t, pf (?)]
Sanctus
Šumná čerešenka
[CM]
Desať ľudových piesní ,ED. SHF
[CB, pf]
Ej, zalužicke poľo ,ED. SHF
Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír
Včera večar na vaľale
[CB]
Zahučalo v našom poli op.3/1 (1924, rev. 1966)
[CM]
Tri miešané zbory (1924-1933, rev. 1967) 8' 15''
[CM]
Miesto venca op.1 Tri mužské zbory op.1 (1925/26, rev. 1942) 21' ,ED. J.Geryk
[CM]
Anička dušička (1926/27) 3'
[CM]
Štiridi, štiridi (1926/27)
Umrem, umrem (1927) 3'
[CM]
V jeseni op.3 č.2 (1927) ,ED. M.Ruppeldt
[CM]
Slávnostné vatry op.5 (1928) 8'
[CM]
Dva zbory op.3 (1930) 10'
[CM]
Detské pesničky op.13. Detské chansony (1931) 8' ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha
[v, pf]
Jar op.19a. (1933) 2' 20'' ,ED. SHF
[CM]
Devín (1934) 1' 40''
[CM, CMa (CM/CMa, orch)]
Tri dvojspevy op.26 (1935) 6' ,ED. Jozef Závodský Bratislava
[vb, pf/orch]
Pozdravenie prijmi op.19b (1936) 3'
[CM]
Suita zo scénickej hudby Messer Leonardo (1936) 20'
Pltník op.19/c (1937) 7'
[CMa]
Sokrates (1937)
Krásna, krásna (1938, rev. 1977) 3' 30''
[CB]
Balada (1940 pre CMa, 1977 CM) 5' 30'' ,ED. SHF
[CMa, CM]
Či organy hrajú op.37 (1940-47) ,ED. SHV, ŠHV
[CMa, CF, CM]
Už sme žitko dožali (1942) 15'
[CF]
Spevy mládencov (1946) 9' 50'' ,ED. SHV
[CM]
K ľudu… (1948) 3' ,ED. ŠHV
[B]
Korunovanie (1948) 6'
[CM]
Pieseň pracujúcich op. 42 (1949) 12' ,ED. SHV, SHF
[CM, orch/ CMa, CF, CB]
V tej bystrickej bráne (1949) 3'
[CM/CB, orch/pf (v, pf)]
Bude jar op.44 (1950) 6'
[CM]
Pieseň pracujúcich op.42 (1951) 3' ,ED. SHV, SHF
[CM/CMa/CF/CB, orch]
Bešovianske dziefky (1952) 5'
[CMa]
Farali haviare Z hudby k filmu Mladé srdcia op.49 (1952) 5'
[CMa]
Čo sa stalo? (1955) 10' ,ED. Slov. ústredie ĽUT
[CM]
Nad belčovom (1956) 5' ,ED. Slov. dom ĽUT
[CF/CB]
Ej, kade ja chodieval (1957) 2' 30''
[CM]
Ty krásna zem op.54 (1958) 7' ,ED. SHF
[CMa]
Mladosť sveta (1963) 4'
[CM, orch]
Boli by ma zabili (1965) 2'
[VB]
Karička čertova (1965) 2'
Ej, hora, hora (1965, rev. 1968) 3'
Na Kráľovej holi (1965, rev. 1979) 4'
Koledy pre miešaný zbor op.62 (1966)
[CM]
Červené jabĺčko (1967) 2'
[CB]
Niže veľkej lúky (1967) ,ED. SHV
Červené jabĺčko (1967) 2'
[CB]
Ej, točí sa mi, točí (1967) 6'
Hej, hore háj (1967) 3'
[CB]
Pieseň šťastných detí (1967) 3'
Už je slúnko z tej hory ven (1967)
Koledy (1968) 10' ,ED. SHF
Aj, hora (1968) 3'
[CB]
Bol by ten Jánošík (1968) 2'
[CB]
Cipuška (1968) 2'
[CB]
Hej, slniečko horúce (1968) 3'
[CB]
Kde orali (1968) 2'
[CB]
K horám (1968) 2'
[CB]
Kolo nás (1968) 3'
[CB]
Milá moja (1968)
[CB]
Poľana, poľana (1968) 2'
[CB]
Zelený je pastrnôčik (1968) 2'
[CB]
Pieseň milicionárov (1972) 3' ,ED. SHF
[CM/CMa]
Bojovníci lidu (1974) 4'
[CB, pf/orch]
Pesničky op.72 (1974) ,ED. SHF
[CB]
Tatrám (1976)
[CMa]
Zbojnícky madrigal (1977) ,ED. SHF
[CMa]
Ráno (1977) ,ED. SHF
[CB/CF, pf/orch]
Múj vjeneček (1978) 6'
[CM]
Vjeneček zelený (1978)
[CB]
Tri panenky (1979) ,ED. SHF
[CM]
Po valašsky od zeme (1979) 3'
[CB, pf]

Úpravy
M. Moyzes: Spomienka 3'
[CM]
M. Moyzes: Stabat Mater 3' 20''
[CM]
M. Moyzes: Tri bagately
[cr, pf]
E. Suchoň: Páslo dievča pávy
Fr. Corbinia Rother: Hirtenmesse op.3
M. Moyzes: Naše Slovensko (1938) ,ED. SHF
M. Moyzes: Prelúdium C dur (1938)
[org]
J. S. Bach: Francúzska suita č.1 d mol (1938)
Kto za pravdu horí (1938) 1'
[CM, orch]
J. S. Bach: Prelúdium a fúga es mol č. 8 (1940) 13'
[orch]
J. S. Bach: Prelúdium a fúga b mol č. 22 (1940)
[orch]
V. Novák: Zbojnícka sonatína (1940) 16'
[orch]
M. Schneider-Trnavský: Štyri vianočné koledy (1941) 4' 30''
[CB, org]
V. Novák: Vianočná sonatína (1943) 14'
[orch]
M. Moyzes: Canossa (1944) 8'
[CMa]
M. Moyzes: Ctibor (1944)
[t, orch]
M. Moyzes: Tri ženské zbory (1944) 18'
M. Moyzes: Sonatína pre klavír op.32 (1947) 20' ,ED. SHV
[pf]
V. Novák: Písně zimních nocí op.30 (1947-49) 20'
M. Moyzes: Malá vrchovská symfónia upravená ako Symfónia č.5 op. 39 (1948)
B. Frodschus: My ľudia v modrých blúzach (1961) 5' ,ED. SHF
[CM, orch]
M. Moyzes: Missa solemnis op.65 (1968/69) 35'
[s, a, t, b, CM, org, orch]
M. Moyzes: Z organového zápisníka Mikuláša Moyzesa (1970) 20'
M. Moyzes: Dychové kvinteto F dur (1972)
[ob, cl, fg, + fl + cr]
M. Moyzes: Scherzo (1972)
[orch]
M. Moyzes: Tri piesne (1972)
[v, pf]

Hudba pre rozhlas
Herodes a Herodias
Sokrates (1933) 15'
Ľudevít Štúr op.23 (1934) 30'
Milan Rastislav Štefánik op. 20/a (1934)
Svätopluk (1935)
Hájnikova žena (1936) 30'
Ouvertura k Hájnikovej žene op. 31 (1936)
Messer Leonardo op.30 (1936) 20'
Meteor (1936) 25'

Hudba k filmu
Ján Borodáč (V.Kubenko, V.Pavlovič) (1955)

Krátkometrážny dokumentány film
Žatva op.34 (Réžia J.Filkorn) (1942) 15'
[KD]
Oživená hlina op.41 (1949) 15'
[KD]
Na hornom toku (V.Kubenko) (1958)
[KD]

Dlhometrážny hraný film
Milan Rastislav Štefánik op.20 (J. Sviták) (1934)
Mladé srdcia op. 49 (V.Kubásek) (1952) 40'

 

 

Ocenenia:

1966
Národný umelec

 

galéria

posledná aktualizácia 26.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost