sk  |  en
Utorok | 23.07.2019, 14:09 | meniny: Oľga; zajtra: Vladimír

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Alexander Móži CSc. ( 71 r.)

etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg

Kategória: hudba

* 08.11.1936 Slovensko, Reca

† 05.08.2008 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 10 r.

jubileum od narodenia 82 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Narodil 8. novembra 1936 v Réci. V roku 1961 vyštudoval hudobnú výchovu, hru na husliach a slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V štúdiu ho formovali známe osobnosti Eugen Suchoň, Miroslav Filip, Ján Albrecht, Ladislav Leng, ale aj Aladár Móži a Július Móži. Prof. PhDr. Alexander Móži CSc. pôsobil ako etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Kompozične spracoval desiatky ľudových piesní pre folklórne súbory i pre Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Vydal viacero zborníkov a publikácií ľudových piesní. Bol členom Poradného zboru pre oblasť ľudovej hudby pri Národnom osvetovom centre v Bratislave a členom predstavenstva Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Organizoval odborné semináre a publikoval množstvo odborných článkov. Profesor Alexander Móži bol autorom viacerých kníh a štúdií o hudbe. Venoval sa historickej a regionálnej podobe slovenských ľudových piesní, dejinám slovenskej a svetovej hudby, slovensko - maďarským hudobným vzťahom, estetike a interpretácii hudby. Hudobný fond mu za jeho činnosť v roku 2005 udelil Cenu Pavla Tonkoviča. Svojou tvorbou významne prispel k rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku.

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1961
Vysoká škola pedagogická (tu vyštudoval hudobnú výchovu, hru na husliach a slovenský jazyk)
-
Hudobnovedný ústav Maďarskej akadémie vied v Budapešti (tu ukončil postgraduálne štúdium)
-
Univerzita Eotvosa Lóranda (Titul doktora filozofie)
- 1991
VŠMU (tu sa habilitoval v odbore etnomuzikológia)
1973
získal vedeckú hodnosť kandidát hudobných vied.
2003
V odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania hudobnej výchovy ho v roku 2003 vymenovali za vysokoškolského profesora.
od roku 1960
pôsobil na Pedagogickej fakulte UK Bratislava na Katedre hudobnej výchovy v Trnave a na Katedre teórie hudby Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
Neskôr pôsobil na Vysokej škole pedagogickej Terézie Brunsvikovej v Sarvaši a Univerzite Jannusa Panoniasa v Pécsi (Maďarsko).
Externe spolupracoval aj so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Umelecky pôsobil v rozhlasovom orchestri ľudových nástrojov v Bratislave ako huslista a autor skladieb a úprav ľudových piesní.

 

Ocenenia:

2005
Cena Pavla Tonkoviča.

 

ostatné informácie

Bol členom orchestra US Lúčnica,
členom Malého komorného orchestra a Súboru ĽUT v Slovenskom rozhlase pod vedením Tibora Andrašovana, Bartolomeja Urbanca a iných.
zdroj: www.supermusic.sk, www.jankohrasko.sk
posledná aktualizácia 02.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost