sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 11:50 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Alfonz Bednár ( 75 r.)

redaktor, lektor a spisovateľ, písal pre deti a mládež, filmové scenáre, eseje a preložil množstvo kníh z americkej a anglickej svetovej prózy

Kategória: spisovatelia

* 13.10.1914 Rožňová Neporadza

† 09.11.1989 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 29 r.

jubileum od narodenia 104 r.

Vzdelanie

1934 - 1938 Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha
1939 - 1940 Univerzita Komenského, Bratislava 1939

Životopis

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v Bošianskej Neporadzi. Gymnázium navštevoval v Nitre (1926 – 30) a Trenčíne (1930 – 34). Počas vojny publikoval v odbornej tlači niekoľko článkov o vyučovaní slovenského jazyka. Do literatúry vstúpil po roku 1945 ako prekladateľ klasickej anglo-americkej prózy: Defoe, Twain, London, Galsworthy) a súčasnej: Balchin, Lewis, Hemingway a i.

Jeho romány, novely a satiry vznikali vďaka osobnej odvahe zo slobodnej vôle, čo v 50. rokoch nebolo typické. Nemilosrdne bol za to skúšaný a postihovaný nekultúrnou komunistickou totalitou. Diela sa niesli v línii angažovaného odhaľovania morálnych neduhov spoločnosti. Mal odvahu vniesť do tvorby odvrátenú a dovtedy ukrývanú tvár povstania a celej spoločenskej situácie po II. svetovej vojne a na jej stvárnenie použil novátorské tvorivé postupy.

V jeho epickej próze badať prehlbovanie poznávacieho prieniku do psychiky postáv i sociálnej podmienenosti ľudských osudov, konfrontáciu vtedajšieho obdobia s dramatickými udalosťami povstania (Sklený vrch).

Novelistická tvorba siaha za odhalením psychosociálnych koreňov životných premien, odohrávajúcich sa v slovenskom dedinskom spoločenstve v 20. storočí. Satiricky a ironicky pranieroval tiež nedostatky každodennej hovorovej slovenčiny, nevhodné slová, zaužívané slovné mechanizmy, nezmyselné slogany a osobitne významovú prázdnotu šlágrových textov. Využíval formu alegórie, podobenstva, satiry, drámu striedala groteska.

Pôsobenie
1940 - 41 stredoškolský profesor, Liptovský Mikuláš
1941 - 44 stredoškolský profesor, Bardejov
1945 - 48 Povereníctvo informácií Bratislava
1948 - 51 lektor nakladateľstva Pravda, redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ
1960 dramaturg a scenárista, Československý štátny film, Bratislava

Ocenenia
1964 titul zaslúžilý umelec
1967 laureát štátnej ceny K. Gottwalda

Tvorba

Literárna tvorba
1949 Strom
1950 Márne chúťky na pochúťky
1954 Sklený vrch
1956 Hodiny a minúty
1958 Grécke zátišie - cestopis
1960 Cudzí
1962 Novely
1964 Hromový zub
1968 Balkón bol privysoko
1970 Za hrsť drobných (I.)
1974 Za hrsť drobných (II.)
1981 Za hrsť drobných (III.)
1992 Deravý dukát (z dôvodov cenzúrnych opatrení vyšlo až po smrti)
Ad revidendum
Gemini
1993 Veniec na tanieri (románová balada vyšla až po jeho smrti)

Vysokoškolská učebnica
1963 Dejiny slovenskej literatúry

Filmové scenáre
1962 Slnko v sieti
1963 Organ
1966 Tri dcéry
1968 Tri scenáre
1969 Génius
1972 Javor a Julianna
1974 Veľká noc, veľký deň
1978 Penelopa
1979 Kamarátky
1980 Rána pod mesiacom
1981 Moje kone vrané

Televízne hry
1980 Ráno pod mesiacom
1981 Moje kone vrané
zdroj: Encyklopédia slovenských spisovateľov, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Alfonz Bednár, Výpoveď, Slovenský spisovateľ, 1986; www.sfd.sfu.sk; www.snk.sk; www.slovakradio.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost