sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:02 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Mons. Alojz Tkáč ( 88 r.)

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, košický arcibiskup

Kategória: cirkev

* 02.03.1934 Ohradzany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 88 r.

Vzdelanie

Filozofická fakulta UK v Bratislave, po dvoch rokoch pokračoval na štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave

Životopis

2. júl 1995 - Ján Pavol II. mu odovzdal pálium
marec 1995 - menovaný za košického arcibiskupa, metropolitu
17. marec 1990 - Biskupská vysviacka v Košiciach
február 1990 - menovaný za biskupa
1983 - 1990 správca farnosti Červenica
1975 - 1983 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako vodič električky a lesný robotník
1964 - 1975 archivár BÚ Košice
1963 - 1964 - základná vojenská služba
1961 - 1963 kaplán Zborov

Kňazská vysviacka: 25. júna 1961 (biskup Ambróz Lazík)
zdroj: Konferencia biskupov Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost