sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:37 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij DrSc. ( 73 r.)

matematik, Matematický ústav SAV, vedec roka 2005

Kategória: prírodné vedy

* 16.04.1949 Kysucké Nové Mesto

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 73 r.

 

všeobecné informácie

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (1949) je riaditeľom Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK, pracoval na Ústave teoretickej fyziky na univerzite v Kolíne nad Rýnom, v Nemecku, a v Spojenom ústave jadro.

e-mail: dvurecen@mat.savba.sk

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1972 -
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1991 - 1992 -
Študijné pobyty (Nemecko)
1979 - 1986 -
Študijné pobyty (ZSSR)
od 1999
Matematický ústav SAV (riaditeľ) Ústav merania SAV

 

tvorba

Monografie:

2000 New trends in quantum structures (spoluautor)

1993 Gleason´s theorem and its applications

Časopisecké publikácie: 165

Vedecká výchova: 5

Medzinárodné projekty: 4

 

Ocenenia:

2006
Ocenenie vedec roka 2005
2000
Cena Slovenského literárneho fondu
1999
Strieborná čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách
1999
Cena SAV (člen kolektívu)
2007
Cena literárneho fondu SAV za rok 2006
prémia za trojročný vedecký ohlas
3. miesto v kategórii technické vedy a geovedy

 

ostatné informácie

1996 - 2002
Jednota slovenských matematikov a fyzikov (predseda) International Quantum Structures Association

 

iné infomácie

Vyriešenie problému združených rozdelení pozorovateľných v kvantových logikách (spolu s doc. RNDr. Pulmanovou, DrSc.) Zovšeobecnenie a aplikácie Gleasovnovej vety v kvantových logikách Hilbertovho priestoru Tenzorový súčin diferenčných posetov Reprezentácia pseudo MV-algebier a pseudo efektových algebier pomocou unikátnych čiastočne usporiadaných grúp
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 26.07.2016

  Mapa

  Slovensko - Anatolij Dvurečenskij

kontaktujte nás

tip na osobnost