sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 06:12 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Andrej Devečka ( 82 r.)

významná cirkevná, kultúrna, národná i politická osobnosť, poslanec Národného zhromaždenia československého od 14. 11. 1918 do 15. 4. 1920

Kategória: novinári, politici minulosti

* 08.11.1884 Paludza

† 18.03.1967 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 54 r.

jubileum od narodenia 136 r.

Životopis

Maturoval v roku 1904 na evanjelickom kolégiu v Prešove. V tomto meste začal študovať aj teológiu, ale v štvrtom semestri musel školu z politických dôvodov opustiť, a štúdium dokončil na akadémii v Bratislave. Jeho prvou kňažskou stanicou bola Jasenová (od 4. februára 1910), kde sa aj prvý krát dostal do sporu s vtedajšou vládou. Bol obvinený z panslavizmu a z poburovania proti vláde, keď sa na pohrebe Ambra Pivka (dlhoročného dozorcu jasenovského cirkevného zboru) vo svojej reči zmienil o jeho horlivom podporovaní vtedy už zakázanej Matice Slovenskej. Súdny proces nakoniec vrchnosť zastavila.

Andrej Devečka bol činný aj ako publicista. V roku 1913 vstúpil do redakcie časopisu Prúdy, kde sa stal redaktorom Školského a kultúrneho obzoru. Popri Prúdoch založil a spolu s vavrom Šrobárom redigoval žudový mesačník Nové Časy. Po prevrate založil a redigoval časopis Naša Orava.

V roku 1919 sa stal členom Národného zhromaždenia v Prahe, kde pomáhal budovať mladú Československú republiku a vystupoval proti slovenskému klerikalizmu, predstavovaného Andrejom Hlinkom. Od septembra 1920 začal vyučovať na Obchodnej škole v Dolnom Kubíne a od roku 1923 pôsobil ako riaditeľ Obchodnej školy v Kežmarku.

V rokoch 1935 - 1939 bol senátorom Národného zhromaždenia a v rokoch 1945 - 1946 členom Slovenskej národnej rady. Zomrel v Bratislave 18. marca 1967.

zdroj: Jasenovské zvesti

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost