sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:15 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Andrej Rudavský ( 82 r.)

maliar a sochár, jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov druhej polovice 20. storočia

Kategória: umenie a kultúra, výtvarné umenie

* 29.11.1933 Poľsko, Horná Posada

† 11.04.2016 Slovensko, Bratislava

Slovensko

2

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 6 r.

jubileum od narodenia 89 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

V rokoch 1950 – 1954 vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave,
V rokoch 1954 – 1960 Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe (VŠUP, Praha), (J. Wagner, J. Kavan)
1954, ŠUP, Bratislava, (A. Drexler, L. Korkoš)

Životopis

Andrej Rudavský absolvoval v roku 1960 štúdium na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (prof. Wagner a prof. Kavan). Zaraďuje sa k skupine okolo Mikuláša Galandu. V roku 1957 A. Rudavský, spoločne s A. Barčíkom, A. Čutekom, V. Kompánkom, R. Krivošom, M. Laluhom, M. Paštékom, I. Štubňom a P. Tóthom zakladal Skupinu Mikuláša Galandu, ktorá pôsobila do roku 1968. Patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Vo svojich prácach sa inšpiruje ľudovou architektúrou, históriou, kultúrou a prírodou Slovenska. Pracoval najmä s bronzom, drevom a kameňom.

Tvorba

Andrej Rudavský je vnímaný predovšetkým ako sochár a člen Skupiny Mikuláša Galandu a zároveň ako jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov druhej polovice 20. storočia. Počas celej svojej tvorby však aj maľoval, najmä expresívne a dynamicky ladené hlavy a figúry, v rozličnej miere abstrahované. V ranej tvorbe Andrej Rudavský realizoval viacero asambláží, využíval rôzne odpadové materiály, ktoré organicky začleňoval do svojich sôch. Postupne – a stále výraznejšie – inklinoval k archetypálnym plastikám, často využívajúc tradičné tvaroslovie slovenskej ľudovej architektúry (napr. kaplnky). V niektorých prípadoch sú jeho umelecké diela zároveň sochárskymi, často monumentálnymi, architektúrami. Obľúbenými témami Andreja Rudavského sú kaplnky, pastieri, pútnici, bojovníci, ale aj všeobecnejšie témy (Vrstvy času) a archaické, pohanské a kresťanské inšpirácie (Stoly plodnosti, Obety atď.), často v metaforickom či symbolickom sochárskom vyjadrení. Vo figurálnej tvorbe sa Andrej Rudavský sústreďoval najmä na hlavu v rôznych polohách. Sú často redukované len na základný tvar, miestami s geometrizujúcimi partiami. Andrej Rudavský okrem bronzu využíva aj ďalšie tradičné materiály – kov, kameň, v menšej miere drevo a šindeľ.

Individuálne výstavy:

1994, Andrej Rudavský, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1991, Sochy, pastely, kresby, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
1991, Výber z tvorby ( s M. Rudavskou a O. Zoubkom), Galéria M. A. Bazovkého, Trenčín, Slovenská republika
1990, Sochy, pastely, kresby, GMB, Bratislava, Slovenská republika
1990, J. Hendrych, M. rudavská, A. Rudavský, Čs. veľvyslanectvo, Viedeň, Rakúsko
1983, Sochy - obrazy (s M. Rudavskou), Čs. kultúrne stredisko, Plovdiv, Bulharsko
198x, Sochy - obrazy ( s M. Rudavskou), Kultúrne stredisko, Kežmarok, Slovenská republika
1964, Sochy (s M. Rudavskou), Čitáreň u červeného raka, Bratislava, Slovenská republika
1963, Kresby, Redakcia Kultúrneho života, Bratislava, Slovenská republika
1962, Plastiky - kresby, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika

V roku 1962 sa v jeho ateliéri v Podunajských Biskupiciach uskutočnila II. výstava Bratislavských konfrontácií (Čunderlík, Fila, Jankovič, Kočiš, Ovčáček, Urbásek a iní), na ďalších výstavách tejto skupiny sa však už nezúčastňoval. V roku bol 1972 vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo prakticky znamenalo zákaz oficiálnych výstav a nakupovanie jeho diel do zbierok galérií. Tento zákaz sa nikdy neuplatňoval dôsledne. Niektoré jeho diela však boli oficiálne zničené.

Kolektívne výstavy:

1971, Výber zo slovenského sochárstva, GMB, Medická záhrada, Bratislava, Slovenská republika
1970, Polymúúzický priestor I. , II. , III., Piešťany, Slovenská republika
1970, Slovenské výtvarné umenie 1965 - 1970, Valdštejnská jízdárna, Praha, Česká republika
1968, Trenčín II. Výber so súčasné slovenského sochárstva, Trenčiansky hrad, Trenčín, Slovenská republika
1968, Danuvius 1968, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
1967, Socha piešťanských parkov. I. trienále slovenského sochárstva, Piešťany, Slovenská republika
1967, Socha v meste, Výstava ku kongresu UIA, Bratislava, Slovenská republika
1967, 6eme Biennale de Paris, Musée d´art moderne, Paríž, Francúzština
1966, Slovenská socha, Liberec, Česká republika
1966, Výstava mladých. IX. kongres výtvarných kritikov AICA, Moravská galerie, Brno, Česká republika
1966, Tvorba mladej a strednej generácie zo zbierok SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1966, Tschechoslowakische Platik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen, NSR
1966, III. medzinárodná výstava súčasného sochárstva, Musée Rodin, Paríž, Slovenská republika
1966, Medzinárodná výstava sochárov, St. Margarethen, Rakúsko
1965, Prírastky slovenského umenia za roky 1959 - 64, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1965, Kresba a plastika, Dom kultúry, Bratislava, Slovenská republika
1964, II. výstava výtvarníkov Západoslovenského kraja. Maľba, grafika, plastika, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna pražskéhoe hradu, Praha, Česká republika
1962, III. výstava skupiny M. Galandu, Hviezdoslavovo nám., Bratislava, Slovenská republika
1961, Výstava plastík v Medickej záhrade, Bratislava, Slovenská republika
1960, I. výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika

Sympóziá:

1992, Medzinárodné sochárske sympózium, Iwate, Japonsko
1990, Medzinárodné sympózium v Larviku, Labrador Thor Lundh, Nórsko
1966, Medzinárodné sochárske sympózium, St. Margarethen, Rakúsko
1965, I. medzinárodné sympózium sochárov, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika

 

Ocenenia:

Pribinov Kríž I. triedy

2013, akademický maliar a sochár

 

galéria

zdroj: www.artgallery.sk; www.mesto.sk, http://www.artcapital.sk/
posledná aktualizácia 13.07.2016

  Mapa

  Slovensko - Andrej Rudavský

kontaktujte nás

tip na osobnost