sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 17:46 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Andrej Žarnov ( 78 r.)

lekár - patológ, básnik

Kategória: medicína, spisovatelia

* 19.11.1903 Kuklov

† 16.03.1982 Poughkepsie, New York, USA

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 37 r.

jubileum od narodenia 116 r.

Vzdelanie

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a Trnave, lekársku fakultu na univerzite v Bratislave
1931-45 asistent, docent a profesor na Lekárskej fakulte a prednosta Patologického ústavu UK, resp. Slovenskej univerzity v Bratislave
Roku 1943 sa ako člen medzinárodnej vyšetrovacej komisie zúčastnil na objasňovaní masových vrážd v Katynskom lese. Po vojne ho odsúdili a po prepustení z väzenia bol odborným lekárom v Trnave, r. 1952 emigroval – do Rakúska, Nemecka, Talianska a napokon r. 1953 do USA. Stal sa medzinárodne uznávaným znalcom v odbore patológie, získal titul Diplomate of the American Board of Pathology, vymenovali ho za člena College of American Pathologists a American Medical Associaton.

Životopis

Po druhej svetovej vojne (prakticky až do roku 1989) bol absolútne vyobcovaný zo slovenskej spoločnosti a jej literatúry. Dejiny si ho však pamätajú ako spolutvorcu modernizačných línií slovenskej poézie od 20. rokov, najmä jej národnoobranných akcentov a tendencií. S Rázusom reprezentuje najsugestívnejšie činy modernej poézie pri kliesnení samostatných ciest svojho národa.

Tvorba

V mnohoročnej emigrácii, ktorú prežíval ťažko a tragicky, tvoril iba sporadicky. Z tých čias pochádza len zbierka Presievač piesku (1978). Jeho báseň z poslednej knihy s príznačným názvom Slovenský žiaľ, patrí však medzi najvyššie umelecké výkony slovenskej emigrantskej poézie. Okrem iného prirodzene ňou nadviazal na základnú významovú dikciu celej svojej básnickej tvorby: na rázne formovane údelu národa v novodobých dejinách. Na to sa odhodlal už ako dvadsaťročný gymnazista. Vydal debut (1925) s programovo transparentným názvom Stáž pri Morave. Knižka sa stretla s takou politicky búrlivou odozvou, že ju vtedajšie úrady prikázali skonfiškovať.

Žarnov, podobne ako Rázus alebo Jesenský, je jedným z významných zakladateľov národne exponovanej politickej lyriky. Dokladá to aj knihou Brázda cez úhory (1929), zbierkami Hlas krvi (1936) a Štít (1940). Kniha poézie Mŕtvy (1942) hlboko reflektuje tragizmus otca pri strate syna.

Venoval sa aj prekladateľskej činnosti, najmä z antickej (Sofokles) a poľskej poézie, okrem iného preložil výber z básní K. Wojtylu (pápeža Jána Pavla II.) pod názvom Profily (1979).
„A budem búriť tuná jak nocou čierny fantóm. Prisahám, v mútnej zemi vždy budem rebelantom!“
zdroj: Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, www.katnoviny.sk, spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost