sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 20:28 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Anton Bezák PhD. ( 66 r.)

manažér, generálny riaditeľ INGSTEEL holding

Kategória: biznis a podnikanie, manažéri

* 28.03.1953 Slovensko, Livina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 66 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

Strednú priemyselnú školu stavebnú ukončil v roku 1972 v Trenčíne. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Životopis

Od roku 1979 do roku 1990 pracoval ako projektant a vedúci oddelenia so zameraním na mosty a stožiare v projekčno-konštrukčnej kancelárii v bratislavskej pobočke Vítkovíc. Je autorom alebo spoluautorom 75 realizovaných projektov nosných konštrukcií doma i v zahraničí.

Jeho odborná a výskumná činnosť je zameraná na oblasť oceľových stožiarových a vežových konštrukcií. V spoluautorstve navrhol RS Mělník, 150,0 m vysoká veža pre potreby rozhlasu, kotvený stožiar RKS Dubník s výškou 306,0 m a Televíznu vežu Praha mesto s výškou 217,0 m. Spolupracoval na riešení 5 vedeckovýskumných úloh a 3 študijných projektov.

Jeho publikácie (30) v časopisoch, domácich a zahraničných zborníkoch sú zamerané na oblasť realizácií a teóriu navrhovania oceľových nosných konštrukcií. Vypracoval 17 expertíznych a súdnoznaleckých posudkov, zúčastnil sa 6 súťaží a je spoluautorom dvoch patentov.

V rámci externej ašpirantúry na SvF STU v Bratislave mu bola v roku 1990 udelená vedecká hodnosť PhD.

V roku 1981 sa ako externý učiteľ zapojil do pedagogickej činnosti na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF. Je autorizovaným inžinierom Slovenskej komory stavebných inžinierov, podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie pri ZSVTS. A členom IASS – Medzinárodného združenia pre škrupinové a priestorové konštrukcie. Je známym a uznávaným odborníkom v oblasti oceľových nosných konštrukcií doma i v zahraničí.

V roku 1990 založil spoločnosť INGSTEEL, spol. s r. o., ktorá sa za dobu trvania rozšírila o výrobu a montáž oceľových, hliníkových a nerezových konštrukcií a o generálne dodávky na kľúč. V súčasnosti má INGSTEEL holding, ktorého je hosť. prof. Ing. Anton Bezák, PhD. generálnym riaditeľom 250 vlastných a 250 externých zamestnancov a patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie stavebné firmy na Slovensku.

Je nositeľom mnohých významných ocenení. Sú to najmä: Plaketa akademika Havelku, udelená pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú spoluprácu v oblasti oceľových konštrukcií, 2003, SvF STU v Bratislave, Cena prof. A. Tesára za významný prínos v oblasti rozvoja oceľových konštrukcií, 2012, SSOK.

Ďalšie ocenenia získal v súťaži o najlepšiu oceľovú konštrukciu a v súťaži o Stavbu roka.

V roku 2011 Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR mu udelilo Čestné uznanie za podnikanie. Pod jeho vedením v poslednom období získala spoločnosť Ingsteel 1. cenu v súťaži o najlepšiu realizovanú stavbu s oceľovou konštrukciou v ČR a SR v období 2009 – 2012 „Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave“. Česká společnosť pro ocelové konstrukce a Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie, 2012 a 3. cenu za „Oceľovú konštrukciu cyklolávky – most Slobody Devínska Nové Ves – Schlosshof“.

Pri náročnej práci a funkcii GR sa vzorne stará aj o svoje zdravie. Je dobrým športovcom, hrával futbal, hrá tenis, v posledných rokoch je vášnivým golfistom. Je aj poľovníkom, horolezcom, cestovateľom, rád spoznáva exotické zákutia našej planéty.

Náš oslávenec je typickým príkladom Self-Made Men, všetko čo vytvoril a získal, získal vlastnou prácou, vytrvalosťou, štúdiom, bez cudzej pomoci vplyvných strýkov či privatizáciou. Jeho životná dráha a úspechy môžu byť príkladom aj pre dnešnú mladú generáciu.

Zvlášť oceňujeme energiu a vytrvalosť hosť prof. Ing. Antona Bezáka, PhD. pri zodpovednom podnikaní a jeho výrazný prínos pre hospodárstvo a udržanie zamestnanosti v Slovenskej republike v zložitých ekonomických podmienkach. Je nominovaný na osobnosť architektúry a stavebníctva v r. 2013. Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie s podporou Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov podala návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad Ľudovíta Štúra“.

 

Ocenenia:

 

galéria

posledná aktualizácia 27.08.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost