sk  |  en
Sobota | 23.03.2019, 14:09 | meniny: Adrián; zajtra: Gabriel
  • | Svetový meteorologický deň

    Svetová meteorologická organizácia - WMO, vyhlásený v 1960; v ten deň 1950 vstúpila do platnosti Svetová meteorologická konvencia, na základe ktorej vytvorili WMO

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Anton Gala ( 86 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: medicína, funkcionári

* 12.03.1891 Kunovice

† 29.08.1977 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 41 r.

jubileum od narodenia 128 r.

Vzdelanie

1961 penzionovaný
1953-1959 vedúci Katedry očného lekárstva LF SU (UK)
1938/39 prodekan LF UK (SU)
1937/38 dekan LF UK
1948/49 rektor SU
1936-1961 riadny profesor oftalmológie LF UK
1931-1936 mimoriadny profesor očného lekárstva LF UK
1930-1959 prednosta Očnej kliniky LF UK
1927-1931 súkromný docent očného lekárstva LF UK v Bratislave
1926 venia legendi pre odbor očné lekárstvo LF UK v Bratislave
1919-1926 asistent a odborný asistent Očnej kliniky LF UK v Bratislave
1919 sekundár Očného oddelenia Zemskej nemocnice v Olomouci
1916-1918 vojenský lekár na nemocničnej lodi

Študijné cesty: 1921 Zűrich, Bazilej, Viedeň 1926 Paríž
1916 MUDr. na LF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe.
1910 Gymnázium v Uherském Hradišti

Životopis

Lekár – oftalmológ. Ako asistent bratislavskej lekárskej fakulty absolvoval študijné pobyty na klinikách u popredných odborníkov v zahraničí – napr. v Bazileji u prof. Vogta. Tu sa oboznámil nielen so všetkými klinickými postupmi a najnovšími laboratórnymi vyšetrovacími metódami, ale zdokonalil sa aj v operačnej technike a dokonale si osvojil znalosť celého odboru očného lekárstva. Vo svojej vedeckovýskumnej práci a klinickej praxi sa zameral na objasnenie niektorých problémov oftalmológie, predovšetkým na výskum vody prednej komory oka, príčin a patogenézy glaukómu, orbikulárneho fenoménu šošovky, popisu a diferečnej diagnostike Kaiser-Fleischerovho rohovkového prstenca. Vypracoval nové postupy pri liečení úporných foriem bulóznej ketitídy. Zostrojil a popísal prístroj na stereografiu ľudského oka so štvornásobným zväčšením. Okrem toho bol činný aj v zdravotno-sociálnej oblasti. Bol jedným zo zakladateľov Spolku pre nevidiacich na Slovensku a založil a viedol Ústav pre nevidiacich v Báhoni.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Spolku pre nevidiacich na Slovensku, predseda hospodárskej komisie SU, predseda revíznej komisie SU, predseda legislatívnej komisie SU, podpredseda Oftalmologickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, podpredseda Oftalmologickej spoločnosti, člen Société francaise d´Ophthalmologie v Paríži, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od r. 1939 Slovenskej učenej spoločnosti), člen Českej oftalmologickej spoločnosti v Prahe, člen Zdravotného študentského ústavu, zakladajúci člen Spolku Slovenských medikov v Bratislave a Matice slovenskej, čestný člen Bulharskej oftalmologickej spoločnosti v Sofii a Československej lekárskej spoločnosti, redaktor časopisu Oftalmologie.

Tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1939 Ofthalmoplegia externa nuclearis progressiva
1937 Příspěvek k léčení koniunktivitid. “Hexargan”-ová mast dusičňanu stříbrnatého
1935 O základy ztrát výdělečné schopnosti po úrazech očních
1935 Příčiny nedostatečné instilační anaestesie kokainové
1934 Deset let diokainu. Diokain a idiosynkrasie
1933 Primární karcinom slzného váčku
1932 Ophthalmia sympathica
1929 Melanosarkomia epibulbare recidivans
1929 Některé kapitoly o léčení chorob očních
1928 Poměry jodu v tekutině pŕední komory lidského oka po různé aplikaci jodidů
1926 Příčiny expulsívního krvácení po extrakcí katarakt
1925 Observations on the hydrogen ion concentration in the vitreus body of the eye with reference to glaucoma
1925 Aparatura pro čtyřnásobné zvětšené, mžikové stereoskopické snímky oka
1925 Diagnostický význam rohoskových prsténců u pseudosklerosy
1925 Mouvements des masses troubles du cristallin et phénoméne orbigulaire du cristallin
1924 Pohyby zkalených hmot čočky. Orbikulární faenomen čočky
1923 K symptomatologii změďnatění oka (chalkosis)
1923 Poměry bílku a NaCl v punktátu a v regenerátech přední komorní vody u zvířat a očí lidských normálních i pathologických
1923 Bolesti hlavy z chorob očních
1922 Lokální aplikace kalcia a vliv její na tlak nitrooční
1922 Přechodné tvary Morgagniovy katarakty
1922 Nebezpečí z prodlení u chorob očních
1922 Therapie kalciem
1921 Záhyby pouzdra čočky a jejich význam
1921 Exophthalmus pulsans spurius, podmínéný encephalokelou, komplikací M. Recklinghausen
1921 Aetiologie a pathogenese keratitid parenchymatosi se zvláštním zřetelem na trauma
zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost