sk  |  en
Piatok | 24.05.2019, 06:51 | meniny: Ela; zajtra: Urban
  • | Európsky deň národných parkov

    Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

doplňte alebo opravte informácie

Anton Špiesz ( 62 r.)

slovenský historik

Kategória: spoločenské vedy

* 21.09.1930 Udavské

† 14.01.1993 Viedeň

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 26 r.

jubileum od narodenia 88 r.

Vzdelanie

1949 gymnázium v Malackách
Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Detstvo strávil rodák z Udavského v Malackách. Na tamojšom gymnáziu v roku 1949 zmaturoval. Po vysokoškolskom štúdiu histórie na Univerzite Komenského v Bratislave pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Vo svojej publikačnej činnosti sa Anton Špiesz venoval predovšetkým hospodárskym dejinám Slovenska. Na túto tému napísal množstvo odborných článkov a vydal niekoľko kníh. Prvou prácou bola publikácia Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 – 1825. V roku 1978 publikoval dokumenty Štatúty bratislavských cechov. V roku 1983 mu vyšli hneď dve diela: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780 a Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku.
Ďalšie dve knižné publikácie, na ktorých sa Anton Špiesz autorsky podieľal vyšli až po jeho smrti. Prvou je Bratislava v stredoveku, ktorej bol spoluautorom a vyšla v roku 2001. Opisuje Bratislavu v stredoveku. Druhou je dielo Ilustrované dejiny Slovenska, v ktorej podáva obraz o vývoji dejín Slovenska v období od príchodu Slovanov až do roku 1989. Druhé vydanie tejto knihy v novej grafickej úprave a s viac ako tristo farebnými a čiernobielymi ilustráciami vyšlo pod názvom Dejiny Slovenska – na ceste k sebauvedomeniu.
V roku 1990 bol Anton Špiesz ocenený Cenou hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu v oblasti dejín. Titul doktora vied mohol obhájil až v roku 1991 v rámci rehabilitačného procesu v SAV.
Zomrel náhle 14. januára 1993 pri návšteve archívu vo Viedni. Pochovaný je v bratislavskom krematóriu.
Jedna z ulíc v mestskej časti Karlova Ves nesie meno Špieszova ulica.

Ocenenia:

1990 Cena hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu v oblasti dejín
2007 Pribinov kríž I. triedy, udelený in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti historických vied

Tvorba

Knižné publikácie:
1961 Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 – 1825
1972 Remeslo na Slovensku v období existencie cechov
1983 Slobodné kráľovské mesta na Slovensku v rokoch 1680 - 1780
1983 Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku
1987 Bratislava v 18. storočí
1992 Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomovaniu
2001 Bratislava v stredoveku (spoluautor)
2006 Ilustrované dejiny Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost