sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 08:32 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

Anton Špiesz ( 62 r.)

slovenský historik

Kategória: spoločenské vedy

* 21.09.1930 Udavské

† 14.01.1993 Viedeň

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 26 r.

jubileum od narodenia 88 r.

Vzdelanie

1949 gymnázium v Malackách
Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Detstvo strávil rodák z Udavského v Malackách. Na tamojšom gymnáziu v roku 1949 zmaturoval. Po vysokoškolskom štúdiu histórie na Univerzite Komenského v Bratislave pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Vo svojej publikačnej činnosti sa Anton Špiesz venoval predovšetkým hospodárskym dejinám Slovenska. Na túto tému napísal množstvo odborných článkov a vydal niekoľko kníh. Prvou prácou bola publikácia Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 – 1825. V roku 1978 publikoval dokumenty Štatúty bratislavských cechov. V roku 1983 mu vyšli hneď dve diela: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780 a Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku.
Ďalšie dve knižné publikácie, na ktorých sa Anton Špiesz autorsky podieľal vyšli až po jeho smrti. Prvou je Bratislava v stredoveku, ktorej bol spoluautorom a vyšla v roku 2001. Opisuje Bratislavu v stredoveku. Druhou je dielo Ilustrované dejiny Slovenska, v ktorej podáva obraz o vývoji dejín Slovenska v období od príchodu Slovanov až do roku 1989. Druhé vydanie tejto knihy v novej grafickej úprave a s viac ako tristo farebnými a čiernobielymi ilustráciami vyšlo pod názvom Dejiny Slovenska – na ceste k sebauvedomeniu.
V roku 1990 bol Anton Špiesz ocenený Cenou hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu v oblasti dejín. Titul doktora vied mohol obhájil až v roku 1991 v rámci rehabilitačného procesu v SAV.
Zomrel náhle 14. januára 1993 pri návšteve archívu vo Viedni. Pochovaný je v bratislavskom krematóriu.
Jedna z ulíc v mestskej časti Karlova Ves nesie meno Špieszova ulica.

Ocenenia:

1990 Cena hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu v oblasti dejín
2007 Pribinov kríž I. triedy, udelený in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti historických vied

Tvorba

Knižné publikácie:
1961 Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 – 1825
1972 Remeslo na Slovensku v období existencie cechov
1983 Slobodné kráľovské mesta na Slovensku v rokoch 1680 - 1780
1983 Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku
1987 Bratislava v 18. storočí
1992 Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomovaniu
2001 Bratislava v stredoveku (spoluautor)
2006 Ilustrované dejiny Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost