sk  |  en
Nedeľa | 31.05.2020, 03:21 | meniny: Petrana, Petronela; zajtra: Žaneta
  • | Deň otvárania studničiek

    Deň otvárania studničiek je prastarý slovanský zvyk, ktorý sa pripomína v období Turíc, sviatku vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. Počas tohto dňa ľudia vyčistením otvárajú studničky v chotári. Ak by tak nevykonali, podľa povier by boli postihnuté nedostatkom vlahy. Ľudia tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý.

  • | Svetový deň bez tabaku

    Vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zameranou na zvýšenie povedomia o negatívnych dopadoch užívania tabaku.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Anton Zentko DrSc. ( 81 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 19.02.1939 Slovensko, Stará Ľubovňa

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

1963 Fakulta technickej a jadrovej fyziky, ČVUT Praha

Študijné pobyty:
Imperial College London
Cambridge University
FIAN ZSSR Moskva
FTINT Charkov
IF PAN Warszawa
IFM PAN Poznań

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1996-2002 podpredseda komisie VEGA číslo 2
1990-2002 člen VR UPJŠ
1990-1995 ÚEF SAV zástupca riaditeľa
1990-1993 UEF SAV predseda vedeckej rady
1985-1992 OFMJ vedúci oddelenia
1987-1998 člen vedeckého kolégia fyziky SAV
1996-doteraz člen VR UMV SAV
1995-doteraz podpredseda SOK pre obhajoby PhD prác v odbore 11-22-9
1992-1995 člen Predsedníctva SAV
1990-1995 predseda komisie pre obhajoby CSc prác v odbore 11-22-9
1989-doteraz člen redakčnej rady Czech J. Phys.
1987-doteraz člen komisie pre obhajoby DrSc prác v odbore 11-22-9
ÚEF SAV Košice
FzU SAV Bratislava
Výskumný a vývojový ústav jadrovej techniky, Přemyšlení, Praha-Západ

Najdôležitejšie výsledky:

Vysvetlenie mechanizmu vzniku takzvaných záporných Barkhausenových skokov v procese premagnetovania kovových feromagnetík, pozorovanie koexistencie magnetického usporiadania typu spinového skla a ďalekodosahového feromagnetického usporiadania v amorfných Fe(Co)- Pd-Si zliatinách, objasnenie závislosti kritickej teploty magnetického fázového prechodu od odklonu od stechiometrie intermetalických fáz systému urán – prechodový kov, pozorovanie magneticky usporiadaného stavu v systémoch Berlínskej modrej typu urán – prechodový kov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen národného komitétu IUPAP
Člen JSMF a SFS

Ocenenia:

1999 Medaila Karlovej University Praha
1999 Zlatá plaketa D. Ilkoviča, SAV
1989 Strieborná plaketa D Ilkoviča, SAV
1987 Štátna cena

e-mail: zentko@saske.sk

Tvorba

Monografie:

1997 V. Hajko: Physics in experiments (spoluautor), VEDA, Bratislava
1987 V. Hajko: Fyzika v experimentoch (spoluautor), VEDA, Bratislava
1982 V. Hajko, L. Potocký, A. Zentko: Magnetizačné procesy, Alfa, Bratislava

Časopisecké publikácie / citácie / patenty: 240 / 360 / 2

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost