sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:43 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Anton Zentko DrSc. ( 80 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 19.02.1939 Slovensko, Stará Ľubovňa

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1963 Fakulta technickej a jadrovej fyziky, ČVUT Praha

Študijné pobyty:
Imperial College London
Cambridge University
FIAN ZSSR Moskva
FTINT Charkov
IF PAN Warszawa
IFM PAN Poznań

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1996-2002 podpredseda komisie VEGA číslo 2
1990-2002 člen VR UPJŠ
1990-1995 ÚEF SAV zástupca riaditeľa
1990-1993 UEF SAV predseda vedeckej rady
1985-1992 OFMJ vedúci oddelenia
1987-1998 člen vedeckého kolégia fyziky SAV
1996-doteraz člen VR UMV SAV
1995-doteraz podpredseda SOK pre obhajoby PhD prác v odbore 11-22-9
1992-1995 člen Predsedníctva SAV
1990-1995 predseda komisie pre obhajoby CSc prác v odbore 11-22-9
1989-doteraz člen redakčnej rady Czech J. Phys.
1987-doteraz člen komisie pre obhajoby DrSc prác v odbore 11-22-9
ÚEF SAV Košice
FzU SAV Bratislava
Výskumný a vývojový ústav jadrovej techniky, Přemyšlení, Praha-Západ

Najdôležitejšie výsledky:

Vysvetlenie mechanizmu vzniku takzvaných záporných Barkhausenových skokov v procese premagnetovania kovových feromagnetík, pozorovanie koexistencie magnetického usporiadania typu spinového skla a ďalekodosahového feromagnetického usporiadania v amorfných Fe(Co)- Pd-Si zliatinách, objasnenie závislosti kritickej teploty magnetického fázového prechodu od odklonu od stechiometrie intermetalických fáz systému urán – prechodový kov, pozorovanie magneticky usporiadaného stavu v systémoch Berlínskej modrej typu urán – prechodový kov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen národného komitétu IUPAP
Člen JSMF a SFS

Ocenenia:

1999 Medaila Karlovej University Praha
1999 Zlatá plaketa D. Ilkoviča, SAV
1989 Strieborná plaketa D Ilkoviča, SAV
1987 Štátna cena

e-mail: zentko@saske.sk

Tvorba

Monografie:

1997 V. Hajko: Physics in experiments (spoluautor), VEDA, Bratislava
1987 V. Hajko: Fyzika v experimentoch (spoluautor), VEDA, Bratislava
1982 V. Hajko, L. Potocký, A. Zentko: Magnetizačné procesy, Alfa, Bratislava

Časopisecké publikácie / citácie / patenty: 240 / 360 / 2

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost