sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 15:25 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

doc. Ing. Bedrich Formánek PhD. ( 89 r.)

významný slovenský šachový skladateľ, majster, medzinárodný rozhodca a publicista kompozičného šachu

Kategória: individuálne, funkcionári a tréneri

* 06.06.1933 Tábor (ČSR)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 89 r.

 

všeobecné informácie

Majster a medzinárodný rozhodca Fédération Internationale des Échecs (FIDE).Známy je aj ako organizátor súťaží, seminárov, krúžkov a iných akcií v kompozičnom šachu. Dvakrát, keď bol vo funkcii kapitána, získalo slovenské družstvo 2. miesto vo svetovej súťaži kompozičného šachu WCCT. Vychoval stovky šachových skladateľov, medzi nimi desiatky reprezentantov.

Hlavnou oblasťou jeho pedagogickej činnosti boli materiály pre elektrotechniku a vo výskume sa zameral najmä na polovodiče, predovšetkým pre termoelektrické aplikácie. Tri roky bol odborným redaktorom Slovenského vydavateľstva technickej literatúry

Kontakt: formanek@stuba.sk

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1957
SVŠT
1937
Žije v Bratislave
od roku 1948
sa venoval kompozičnému šachu. Majster a medzinárodný rozhodca Fédération Internationale des Échecs (FIDE).
1952-2012
predseda slovenskej, resp. česko-slovenskej organizácie kompozičného šachu.
1971-1982
viceprezident
1994-2002
prezident Svetovej organizácie kompozičného šachu (PCCC, resp. WFCC), teraz jej čestný prezident.
1960-1998
sa stal pedagógom na EFSVŠT, kde pracoval až do odchodu do dôchodku (1998) na Katedre elektrotechnológie.
1972
pôsobil ako docent a v období 1991 –- 1994 ako vedúci katedry na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

tvorba

Vytvoril vyše 400 šachových skladieb rozličných žánrov.
Publikoval viac ako 6200 šachových rubrík v rôznych periodikách.
Napísal sám alebo v spoluautorstve osem kníh (r.1957 prvú slovenskú knihu o kompozičnom šachu – 353 šachových problémov), okolo 20 brožúr a vyše 250 článkov. R.1984 založil a roky redigoval kompozičnošachový časopis Pat a mat.
Je zakladateľom slovenskej terminológie kompozičného šachu.
 

Bibliografia

353 šachových problémov, Šport 1957
Šach do vrecka, Šport 1963
Šachová terminológia (vedúci kolektívu autorov), Vydavateľstvo SAV 1968
Abeceda šachového problému (kolektív – BF vyše 40 %), Olympia, Praha 1973
Prečo?, „Olympia Ostredky“ 1979
Kompozičný šach na Slovensku, Šport 1984
Malá encyklopedie šachu (kolektív – BF asi 25 %), Olympia + Šport 1989
Šachové žarty – Chess Jokes, Národné osvetové centrum 2000

 

Ocenenia:

1990
V Albumoch FIDE (Fédération Internationale des Échecs) dosiahol 15 bodov, za čo mu v r. 1990 udelili titul majstra FIDE.
1972
sa stal majstrom športu.
Niekoľko medailových umiestnení získal na majstrovstvách Česko-Slovenska, resp. Slovenska.

 

ostatné informácie

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.
"Byť šťastný bez toho, aby mal človek pocit pohodlia"
zdroj: Bedrich Formánek, týždenník SLOVO
posledná aktualizácia 02.06.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost