sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:58 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Beloslav Riečan DrSc. ( 86 r.)

matematik, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 10.11.1936 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 86 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: riecan@fpv.umb.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1958 -
(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
1965 -
(Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava - CSc.)
1967 -
(Prírodovedecká fakulta UK Bratislava - Doc.)
1980 -
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava - DrSc.)
1981 -
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava - Prof.)
2000 -
Študijné pobyty (Taliansko)
1973 -
Študijné pobyty (ZSSR)
1992 - 1998
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica Matematický ústav SAV Bratislava, riaditeľ
1990
Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava (dekan)

 

tvorba

Monografie:

2002 Probability on MV-algebras (spoluautor)

1992 Integral, measure and ordering (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 167

Vedecká výchova: 21

Medzinárodné projekty: 2

 

Ocenenia:

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

2002, vysokoškolský pedagóg
Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy
Čestná oborová medaila B. Bolzana AV ČR za zásluhy v matematických vedách
Zlatá čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

 

ostatné informácie

slovenský zástupca prestížneho združenia "Club of Rome" Jednota slovenských matematikov a fyzikov
1996 - 2000
predseda Quantum Structures Association Hamburg Mathematische Geselschaft

 

iné infomácie

Vytvorenie jednotnej teórie miery a integrálu teória pravdepodobnosti na fuzzy množinách a MV-algebrách
Univerzita Milano (Taliansko) Univerzita Novi Sad (Juhoslávia) Univerzita Perugia (Taliansko) Univerzita Linz (Rakúsko) Univerzita Bukurešť (Rumunsko)
Hlavné: 03E72 Teória fuzzy množín 03G12, Kvantové logiky Vedlajšie: 06Fxx Usporiadané priestory, 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 29.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost