sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:46 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Boris Banáry PhD. ( 75 r.)

muzikológ a vysokoškolský učiteľ

Kategória: funkcionári, cirkev

* 11.01.1948 Slovensko, Martin

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1966 – 1971 Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně, Brno, odbor: hudobná veda a hudobná výchova

1973 Filozofická fakulta Univerzita J. E Purkyně, Brno, odbor: hudobná veda a hudobná výchova, rigorózne štúdium

1985 – 1989 Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno, CSc., odbor: hudobná veda a hudobná výchova

2001 Habilicácia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity, Brno, odbor: muzikológia

2005 Inaugurácia na Pedagogickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, odbor: hudobná teória a pedagogika

Jazykové znalosti:

francúzsky - aktívne
anglicky - aktívne
nemecky – aktívne

Životopis

Profesionálna kariéra:

1971 – 1990 vedecký pracovník, Archív literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine
1971 – 1977 ZUŠ Martin
1990 – 1998 učiteľ, Konzervatórium v Žiline
1998 – 2000 vedúci katedry hudobnej výchovy, KPF sv. Ondreja ŽU v Ružomberku
2000 - 2004 prorektor pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy, KU v Ružomberku
2004 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
2004 - 2008 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
2008 vysokoškolský učiteľ na Žilinskej univerzite v Žiline

Vedecko-výskumná činnosť:

- Garant medzinárodnej konferencie: Jan Amos Komenský v současném školství, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004
- Garant domácej konferencie: Život a dielo Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Postupim – 1986
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Berlín – 1987
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Paríž – 1990
- KEGA 3/2056/04 , „Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby“

Členstvá vo významných orgánoch a organizáciách:
• Člen redakčnej rady Disputationes scientificae KU
• Člen VR Akadémia umení v Banskej Bystrici
• Člen VR Trnavská univerzita v Trnave

Tvorba

Najvýznamnejšie monografie a učebnnice:

AAB 01 BANÁRY, B.: Účasť Matice slovenskej na rozvoji hudobného života na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 125.

AAB 02 BANÁRY, B.: Účasť Matice slovenskej na rozvoji hudobného života na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 125 + 34. Rozšírené vydanie s anglickým textom.

AAB 03 BANÁRY, B.: Slovenské národné obrodenie v hudbe. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 159. ISBN 80-7090-063-6.

AAB 04 BANÁRY, B.: Osobnosti hudobného života v dejinách Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2003. ISBN 80 – 89039 – 44 – 8. ISSN 1336 – 2232.

AAB 05 BANÁRY, B.: Kapitoly z dejín slovenskej hudby s možnosťou ich využitia na hodinách hudobnej výchovy. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2003. ISBN 80 – 89039 – 42 – 1. ISSN 1336 – 2232.

AAB 06 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby I. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006.

BCI 01 BANÁRY, B.: Dejiny hudby. Učebné texty 1. časť. Konzervatórium Žilina. Žilina 1992.

BCI 02 BANÁRY, B.: Dejiny hudby. Učebné texty 2. časť. Konzervatórium Žilina. Žilina 1993.

BCI 03 BANÁRY, B.: Dejiny hudby I. Konzervatórium Žilina. Žilina 1995

BCI 04 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby I. (od najstarších čias do Beethovena). Ružomberok 2006, 71 s. ISBN 80-8084-131-4.

BCI 05 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby II. (od romantizmu po impresionizmus). Ružomberok 2007, 80 s. ISBN 978-80-8084-164-5.
zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost