sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:10 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Božena Slančíková Timrava ( 84 r.)

prozaička, autorka poviedok a noviel, dramatička, popredná predstaviteľka druhej vlny literárneho realizmu

Kategória: spisovatelia

* 02.10.1867 Polichno

† 27.11.1951 Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 71 r.

jubileum od narodenia 155 r.

Vzdelanie

1881 – 82 meštianska škola, Banská Bystrica

Životopis

Vlastné meno: Božena Slančíková

Pochádzala z rodiny evanjelického farára, spoluzakladateľa Matice slovenskej, mala 10 súrodencov. V rodine bol intenzívny záujem o literatúru, ktorý sa prejavil aj vydávaním rukopisného zábavno-poučného časopisu Ratolesť (zachovalo sa len 1. číslo z roku 1887; prvýkrát použila pseudonym Timrava).

Celý život prežila v zapadnutom kraji, na novohradských vrchoch, čo sa plne prejavilo v jej literárnom diele. Začínala s rukopisnými veršami Pesničky. Napísala zhruba 70 „pesničiek“. Podľa jej názoru, obmedzovali jej tvorivé schopnosti, preto sa orientovala na prózu.

Jej prínos spočíva v novom a novátorskom spôsobe písania, lebo svoje postavy nenechala len trpne prijímať údery osudu, ale viedla ich k tomu, aby sa proti životu, ktorý ich gniavil, búrili. Charakteristické pre ňu bolo úsilie o nový výraz textu, ktorý spočíval na využívaní viacvýznamovosti slova; so sarkazmom zobrazila pomery v slovensky národne orientovanej spoločnosti a kriticky opísala jej malomeštiacke neduhy. Pri ironickom tóne sa sústreďovala na psychológiu hrdinov, ktorí sú vnútorne samým protirečením. Konfrontovala konanie svojich postáv s ich cítením a myslením, a tak vytvárala svojskú formu vnútorného monológu.
I keď jej dielo znamená vrchol slovenského realizmu, svojím dôrazom na psychológiu postáv, životným pocitom, je však už blízke tvorbe Slovenskej moderny.

Pôsobenie
1900 spoločnica Pavly Országhovej, Dolný Kubín
1919 – 29 učiteľka v štátnej detskej opatrovni, Ábelová

Ocenenia
1937 štátna cena za novelu Dve doby
1947 národná umelkyňa

Tvorba

Poézia
1887 Ratolesť

Próza
1887 Na vrchoch
1893 Za koho ísť?
1894 Katedra
1896 Ondro Karman
1896 Ťažké položenie
1897 Tak je darmo
1897 Sluhove trpkosti
1898 Pozde
1899 Nemilí
1899 Bál
1900 Boj
1902 Skúsenosť
1904 Na jednom dvore
1904 Veľký majster
1904 Pódy sa žení
1905 Bez hrdosti
1906 Veľké šťastie
1907 Tá zem vábna
1908 Márnosť všetko
1909 Ondro Hľonzo
1910 V predvečer
1911 Žiadna radosť
1913 Príde čas
1912 Strašný koniec
1914 Ťapákovci
1918 Hrdinovia
1921 Skon Paľa Ročku
1926 Všetko za národ
1928 Hrdinovia
1936 Dve doby
1938 Záplava
1956 Zobrané spisy Timravy

Divadelné hry
1921 Chudobná rodina
1923 Páva
1934 Odpoveď

Iné
1886 – 97 Pesničky
1922 Posledná prekážka

Súborné dielo
1955 – 59 Zobrané spisy I-VII
1971 dvojzväzkový výber v Zlatom fonde slovenskej literatúry
zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost