sk  |  en
Pondelok | 05.12.2022, 00:03 | meniny: Oto; zajtra: Mikuláš
  • | Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji

    V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

  • | Svetový deň pôdy

    Svetový deň pôdy bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.

doplňte alebo opravte informácie

prof.MUDr. Branislav Lichardus DrSc. ( 92 r.)

lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

Kategória: medicína, funkcionári

* 01.12.1930 Slovensko, Liptovský Mikuláš - Palúdzka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 92 r.

Vzdelanie

1956 Lekárska fakulta UK Bratislava

Dlhodobé študijné pobyty:
1984 Austrália
1971 Belgicko
1964-1965, 1968, 1972, 1990 Kanada
1947-1948 Francúzsko

Krátkodobé študijné pobyty:
USA, Japonsko, Nemecko, ZSSR, Maďarsko, Poľsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2000 Vysoká škola manažmentu - City University Programs, Trenčín, Bratislava, Poprad, rektor
1998-2001 Predsedníctvo SAV, konzultant
1994-1998 Ministerstvo zahraničných vecí SR, prvý veľvyslanec SR v USA
1992-1995 Predsedníctvo SAV, predseda SAV
1990-1992 zakladajúci predseda Grantovej agentúry SAV a vysokých škôl SR
1957-1998, 2003-2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Okresný ústav národného zdravia, Bratislava - okolie

Najdôležitejšie výsledky:

Biologický dôkaz existencie nátriuretického hormónu
Dôkaz úlohy zadného hypotalamu v regulácii objemu mimobunkovej tekutiny
Metóda skráteného vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek a liečby nočného pomočovania u detí

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská endokrinologická spoločnosť (čestný predseda)
Chorvátska akadémia vied a vo viacerých zahraničných odborných spoločnostiach (čestný člen)
Academia Scientiarum et Artium Europea
Medzinárodná fyzilogická spoločnosť
Medzinárodná endokrinologická spoločnosť
Slovenská akademická spoločnosť
Učená spoločnosť SAV, od 2003 zakladajúci predseda
Slovenská lekárska spoločnosť, predseda (1990 - 1993)
Slovenská a Československá endokrinologická spoločnosť Čsl. lekárskej spoločnosti Jana Ev. Purkyně, predseda (1973 - 1992)

Ocenenia:

Zlatá medaila SAV
Zlatá plaketa ČSAV
Zlatá plaketa SLS
Medaila J. A. Komenského
Jesseniova zlatá plaketa SAV
Štátna cena
Zlatá oblička
dve ceny Literárneho fondu za najlepšiu knižnú publikáciu a ďalšie
čestný občan štátov Illinois a Ohio, USA

Manželka: MUDr. Eva Kellerová, DrSc (1932)

e-mail: blichardus@vsm.sk

Tvorba

Monografie a Časopisecké publikácie:

1993 Praktická endokrinológia (SAP)
1989 Vasopressin - disturbed secretion and its effects (Kluwer)
1988 Klinická endokrinológia (OSVETA)
1980 Hormonal regulation of sodium excretion (Elsevier)
1978 Mechanizmy rýchlej renálnej regulácie objemu extracelulárnej tekutiny (VEDA)
1970 Regulation of Body Fluid Volumes by the Kidney (Karger)

vyše 200 publikácii v odborných časopisoch

Vedecká výchova: 8, z toho 2 univ. prof.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost