sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:55 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

prof.MUDr. Branislav Lichardus DrSc. ( 90 r.)

lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

Kategória: medicína, funkcionári

* 01.12.1930 Slovensko, Liptovský Mikuláš - Palúdzka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

1956 Lekárska fakulta UK Bratislava

Dlhodobé študijné pobyty:
1984 Austrália
1971 Belgicko
1964-1965, 1968, 1972, 1990 Kanada
1947-1948 Francúzsko

Krátkodobé študijné pobyty:
USA, Japonsko, Nemecko, ZSSR, Maďarsko, Poľsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2000 Vysoká škola manažmentu - City University Programs, Trenčín, Bratislava, Poprad, rektor
1998-2001 Predsedníctvo SAV, konzultant
1994-1998 Ministerstvo zahraničných vecí SR, prvý veľvyslanec SR v USA
1992-1995 Predsedníctvo SAV, predseda SAV
1990-1992 zakladajúci predseda Grantovej agentúry SAV a vysokých škôl SR
1957-1998, 2003-2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Okresný ústav národného zdravia, Bratislava - okolie

Najdôležitejšie výsledky:

Biologický dôkaz existencie nátriuretického hormónu
Dôkaz úlohy zadného hypotalamu v regulácii objemu mimobunkovej tekutiny
Metóda skráteného vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek a liečby nočného pomočovania u detí

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská endokrinologická spoločnosť (čestný predseda)
Chorvátska akadémia vied a vo viacerých zahraničných odborných spoločnostiach (čestný člen)
Academia Scientiarum et Artium Europea
Medzinárodná fyzilogická spoločnosť
Medzinárodná endokrinologická spoločnosť
Slovenská akademická spoločnosť
Učená spoločnosť SAV, od 2003 zakladajúci predseda
Slovenská lekárska spoločnosť, predseda (1990 - 1993)
Slovenská a Československá endokrinologická spoločnosť Čsl. lekárskej spoločnosti Jana Ev. Purkyně, predseda (1973 - 1992)

Ocenenia:

Zlatá medaila SAV
Zlatá plaketa ČSAV
Zlatá plaketa SLS
Medaila J. A. Komenského
Jesseniova zlatá plaketa SAV
Štátna cena
Zlatá oblička
dve ceny Literárneho fondu za najlepšiu knižnú publikáciu a ďalšie
čestný občan štátov Illinois a Ohio, USA

Manželka: MUDr. Eva Kellerová, DrSc (1932)

e-mail: blichardus@vsm.sk

Tvorba

Monografie a Časopisecké publikácie:

1993 Praktická endokrinológia (SAP)
1989 Vasopressin - disturbed secretion and its effects (Kluwer)
1988 Klinická endokrinológia (OSVETA)
1980 Hormonal regulation of sodium excretion (Elsevier)
1978 Mechanizmy rýchlej renálnej regulácie objemu extracelulárnej tekutiny (VEDA)
1970 Regulation of Body Fluid Volumes by the Kidney (Karger)

vyše 200 publikácii v odborných časopisoch

Vedecká výchova: 8, z toho 2 univ. prof.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost