sk  |  en
Pondelok | 15.08.2022, 17:38 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Damián Kováč DrSc. ( 93 r.)

psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 03.08.1929 Nižný Slavkov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 93 r.

Vzdelanie

1952 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1976 Kanada
1971 Nemecko
1969-1970 Rakúsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1999 Katedra psychológie a patopsychológie PF UK
1982-1986 Predsedníctvo SAV
od 1953 Ústav experimentálnej psychológie SAV (1960-1991 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie.
Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Deutsche Gesellschaft für Psychologie
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Spoločnosť pre štúdium vyšších funkcií mozgu SLS, UNESCO

e-mail: expshor@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2002 Osobnosť - od formovania k utvárianiu
1990 Theoretische Fragen der Psychologie - Psychologie als System
1985 Teória všeobecnej psychológie

Časopisecké publikácie: 503

Vedecká výchova: 21

Medzinárodné projekty: Vedúci slovenskej časti projektu o vplyve médii na environmentálne postoje (LIFEM, Viedeň)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost