sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 09:06 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Damián Kováč DrSc. ( 89 r.)

psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 03.08.1929 Nižný Slavkov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 89 r.

Vzdelanie

1952 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1976 Kanada
1971 Nemecko
1969-1970 Rakúsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1999 Katedra psychológie a patopsychológie PF UK
1982-1986 Predsedníctvo SAV
od 1953 Ústav experimentálnej psychológie SAV (1960-1991 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie.
Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Deutsche Gesellschaft für Psychologie
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Spoločnosť pre štúdium vyšších funkcií mozgu SLS, UNESCO

e-mail: expshor@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2002 Osobnosť - od formovania k utvárianiu
1990 Theoretische Fragen der Psychologie - Psychologie als System
1985 Teória všeobecnej psychológie

Časopisecké publikácie: 503

Vedecká výchova: 21

Medzinárodné projekty: Vedúci slovenskej časti projektu o vplyve médii na environmentálne postoje (LIFEM, Viedeň)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost