sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 18:43 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

doc. PharmDr. Daniela Ježová DrSc. ( 72 r.)

farmakologička, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 02.10.1949 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1973 Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1992 Spojené štáty americké
1991 Rakúsko
1988 Francúzsko
1984 Švédsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (vedúca laboratória, vedecká sekretárka)
Lekárska fakulta UK Bratislava (docentka farmakológie)

Najdôležitejšie výsledky:

Získanie pôvodných poznatkov v oblasti výskumu stresu.
Objasnenie nových mechanizmov účinku adtidepresív a úlohy stresových faktorov v patofyziológii depresívnych stavov.
Prvé poznatky o fyziologickej úlohe nového peptidu u cicavcov.
Nálezy, že glutamátové receptory v mozgu sú dôležité v regulácii sekrécie hormónov a podieľajú sa na stresovej odpovedi, ako aj na účinku návykových látok a rozvoji nelátkových typov závislostí.

Monografia:

1990 Circulating regulatory factors and neuroendocrine function (spoluautorka)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Academia Europaea
Česká neuropsychofarmakologická společnost (členka výboru)
Česká a Slovenská neurochemická spoločnosť (predsedníčka, podpredsedníčka)
La Societé de Neuroendocrinologie Expérimentale
La Societé de Physiologie
Slovenská fyziologická spoločnos (členka výboru)
Vedecké kolégium SAV pre lekárske vedy (vedecká sekretárka)
Učená spoločnosť SAV
The Endocrine Society

Ocenenia:

Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda
Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť
Zlatá plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

e-mail: ueenjezo@savba.sk

Tvorba

Vedecká výchova: 8

Medzinárodné projekty: 4

Časopisecké publikácie: 229 (in extenso, z toho 142 evidovaných v CC), vyše 1400 SCI citácií
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost