sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:25 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PharmDr. Daniela Ježová DrSc. ( 68 r.)

farmakologička, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 02.10.1949 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1973 Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1992 Spojené štáty americké
1991 Rakúsko
1988 Francúzsko
1984 Švédsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (vedúca laboratória, vedecká sekretárka)
Lekárska fakulta UK Bratislava (docentka farmakológie)

Najdôležitejšie výsledky:

Získanie pôvodných poznatkov v oblasti výskumu stresu.
Objasnenie nových mechanizmov účinku adtidepresív a úlohy stresových faktorov v patofyziológii depresívnych stavov.
Prvé poznatky o fyziologickej úlohe nového peptidu u cicavcov.
Nálezy, že glutamátové receptory v mozgu sú dôležité v regulácii sekrécie hormónov a podieľajú sa na stresovej odpovedi, ako aj na účinku návykových látok a rozvoji nelátkových typov závislostí.

Monografia:

1990 Circulating regulatory factors and neuroendocrine function (spoluautorka)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Academia Europaea
Česká neuropsychofarmakologická společnost (členka výboru)
Česká a Slovenská neurochemická spoločnosť (predsedníčka, podpredsedníčka)
La Societé de Neuroendocrinologie Expérimentale
La Societé de Physiologie
Slovenská fyziologická spoločnos (členka výboru)
Vedecké kolégium SAV pre lekárske vedy (vedecká sekretárka)
Učená spoločnosť SAV
The Endocrine Society

Ocenenia:

Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda
Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť
Zlatá plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

e-mail: ueenjezo@savba.sk

Tvorba

Vedecká výchova: 8

Medzinárodné projekty: 4

Časopisecké publikácie: 229 (in extenso, z toho 142 evidovaných v CC), vyše 1400 SCI citácií
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost