sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:41 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Darina Bialeková CSc. ( 84 r.)

archeologička, Archeologický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 06.07.1934 Slovensko, Štrba

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie rak

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 84 r.

Vzdelanie

1952 - 1957 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1986 Egypt
1969 NSR
1967 ZSSR
1965 NDR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1991 - 1996 Archeologický ústav SAV (vedúca oddelenia včasného stredoveku)
1991 - 1994 vedúca grantového projektu ukončeného medzinárodným sympóziom a vydaním zborníka
od r. 1957 Archeologický ústav SAV

Členstvá:

1991 - 1998 Vedecká rada AÚ SAV
1991 - 1995 Grantová agentúra SAV pre vedy historické
1990 - 1996 Rada vedeckých spoločnosti pri SAV
1980 - 1988 Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (predsedkyňa)
1974 - 1980 Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (vedecká tajomníčka)

Najdôležitejšie výsledky:

Výskum včasného stredoveku s akcentom na slovanskú problematiku v európskom kontexte

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1990 - 1996 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (predsedkyňa)
1961 - 1973 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (vedecká tajomníčka)
L’union international d’archéologie slave

- zakladateľka média Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a Suplement SAS pri SAV

Ocenenia:

1995 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
a ďalšie

Tvorba

1992 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia II (Nitra)
1989 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia I (Nitra)

Monografia:

1981 Dávne slovanské kováčstvo (editorka a spoluautorka, Bratislava)

- parciálna časť v siedmych monotematických publikáciách

- časopisecké publikácie a patenty: vyše 270 publikačných jednotiek v domácich aj zahraničných periodikách a zborníkoch
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost