sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 19:48 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Darina Múdra DrSc. ( 80 r.)

hudobná vedkyňa, Ústav hudobnej vedy SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 10.02.1942 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1966 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav hudobnej vedy SAV
Filozofická fakulta UK
Slovenské národné múzeum Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Katalóg hudobnohistorických prameňov na Slovensku pre hudobné pamiatky obdobia klasicizmu

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association of Music Libraries
Vedecké kolégium SAV pre vedy o jazyku, literatúre and umeniach

Tvorba

Monografie:

1996 Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch
1993 Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus
1982 Joseph Haydn a Slovensko
1971 Die Musik in Spišská Kapitula in der Zeit der Klassik
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost