sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 00:39 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

doplňte alebo opravte informácie

Denisa Havrľová ()

rómska aktivistka a novinárka

Kategória: tretí sektor, novinári

* Očová

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

Vzdelanie

V roku 2005 ukončila úplné stredoškolské vzdelanie na Strednej umeleckej škole v Košiciach (odbor herectvo). V štúdiu pokračuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici / Fakulta dramatických umení – študijný program Filmová dokumentárna tvorba a fotografia.
Doplňujúce kurzy: Mediálny kurz Nezávislého centra žurnalistiky (Bratislava), tréningový program Intrinsic.

Tvorba

Publikovať začala v Romano nevo ľil (1997) ako externá dopisovateľka, stálou členkou redakcie je od roku 1998. Od roku 2002 získala niekoľko ocenení v novinárskych súťažiach na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Okrem Romano nevo ľil publikovala v mesačníku DIMENZIE a týždenníku ŽIVOT. Zúčastňuje sa všetkých aktivít združenia JEKHETANE – SPOLU, ktoré sú zamerané na prezentáciu rómskeho umenia a na objektivizáciu dezinformácií o Rómoch v nerómskych médiách.

Poéziu píše od svojich stredoškolských rokov. Dnes svoje básne zverejňuje po prvý raz. Svoju tvorbu charakterizovala: „Moje texty – možno básne – sú mojím krikom. Keby som ich nenapísala, musela by som kričať. Vznikajú vo chvíľach poznania, že mnohé je celkom ináč, ako sme dúfali.“

Uverejnené fotografické autoportréty sú prácami Denisy Havrľovej, ktorými sa uchádzala o štúdium na vysokej škole. Texty SVETER ZO SLOV a Autoportrét (Nedorozumenie) ilustrovala Šárka Poláková, študentka Strednej umeleckej školy v Košiciach. Portrét autorky nakreslila Erika Šajgalová (SUŠ).

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost