sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 12:33 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

Drahoslav Pavel Machala ( 67 r.)

prozaik, autor literatúry faktu

Kategória: spisovatelia, novinári

* 16.11.1947 Zemianske Podhradie

† 01.01.2015

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 5 r.

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

Do základnej deväťročnej školy chodil v Bošáci, zmaturoval roku 1965 na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1966 - 1971 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Životopis

Po maturite najskôr pracoval ako stavebný a tlačiarenský robotník v Pozemných stavbách Trnava a potom v Tlačiarenských závodoch v Bratislave. Vzápätí bol tri mesiace na praxi v redakcii Kultúrneho života. Po skončení vysokej školy nastúpil na základnú vojenský službu do redakcie Armádneho rozhlasu v Prahe. Prvý post novinára nastúpil na oddelení kultúry vo Večerníku. Od roku 1978 sa stal redaktorom kultúrneho oddelenia týždenníka Nové slovo a od roku 1986 redaktorom kultúrneho oddelenia denníka Pravda. Od mája 1990 pracoval ako redaktor bratislavskej filiálky týždenníka Matice slovenskej Slovenské národné noviny. Od mája 1993 sa stal šéfreportérom denníka Republika. Jeho cesta potom viedla na pozíciu zástupcu šéfredaktora časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník a odtiaľ na post generálneho riaditeľa Národného literárneho centra v Bratislave.

Tvorba

Prierez tvorbou:
Debutoval zbierkou ZHAVRANENÍ BRATIA (1975) o mravných problémoch mladej generácie. Po spoločnej ceste Európou s bratom Ivanom, vyšla kniha literatúry faktu REPORTÉR HEMINGWAY s podtitulom To pravé miesto (1980, 1990), kde esejisticky zobrazili novinárske aj literárne pôsobenie amerického spisovateľa v európskych krajinách. Tri novely v prozaickej knihe SÚKROMNÝ MOST (1984) predstavujú hľadanie rodinných stôp, poznanie, pocitový svet aj skúseností mladého Slováka z európskych krajín. Esejistické VETERNÉ TOPÁNKY I. (Kniha o Provence) (1988) sú objavovaním Provensálska na juhu Francúzska vo väzbe na kontakty slovenských kultúrnych osobností s týmto kútom sveta. Knihami ZLOMENÝ SEN (1994) o letcovi - generálovi Ottovi Smikovi, RYTIERI OBLOHY (1996, 1997, Cena E. E. Kischa) a NÁVRAT DO ITAKY (1998) o generálovi Jánovi Ambrušovi vzdal hold slovenským letcom, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v Kráľovských leteckých silách (RAF) vo Veľkej Británii. OSAMELÝ VLK (1997) je výber z publicistiky reportéra. Celkom nový smer autora literatúry faktu otvoril knihou MAJSTRI SLOVA (2002, Perfekt), čo je objavná encyklopédia slovenských spisovateľov od Antona Bernoláka po Miroslava Válka. (Prémia J. M. Hurbana SNK, Najlepšia detská kniha Bibiána, prémia Literárneho fondu). Zápas o vznik Slovenskej republiky 1993, ale aj poznanie o politickom pôsobení predstavuje kniha literatúry faktu PREZIDENT GAŠPAROVIČ (2004). VETERNÉ TOPÁNKY II. (Kniha o Taliansku) , kniha ktorá vyšla roku 2004 si všíma kultúrne a historické vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom, približuje najmä slovenské osobnosti (Štefánik, Dubček, Smrek, Žáry, Hečko), ktoré tieto vzťahy formovali, ovplyvňovali a rozvíjali.

Do tlače sú pripravené (2005) knihy ŠĽACHTICKÉ RODY a kniha VETERNÉ TOPÁNKY III. (Kniha o Rusku). Je autorom scenárov k dokumentárnym filmom o Ottovi Smikovi Stratený syn Slovenska (1994), o Vojtechovi Zamarovskom (Telemúza, 1995), o Romanovi Kaliskom (1996) a celovečerného 70 minútového dokumentu Reportér Hemingway (1998).
Zostavil viaceré príležitostné publikácie:
Na Streche sveta (1983), Živá voda - o pamätnej vychádzke štúrovcov na Devín (1985), Kapolkov chodník – Pocta Belovi Kapolkovi (spolu D. Mikolajom, 1995), Vzduch našich čias (1996), Pocta kamarátovi (1997), Zlatá fantázia – náš druhý domov (2002).
zdroj: Drahoslav Pavel Machala

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost