sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:08 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Drahoslav Pavel Machala ( 67 r.)

prozaik, autor literatúry faktu

Kategória: spisovatelia, novinári

* 16.11.1947 Zemianske Podhradie

† 01.01.2015

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 6 r.

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

Do základnej deväťročnej školy chodil v Bošáci, zmaturoval roku 1965 na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1966 - 1971 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Životopis

Po maturite najskôr pracoval ako stavebný a tlačiarenský robotník v Pozemných stavbách Trnava a potom v Tlačiarenských závodoch v Bratislave. Vzápätí bol tri mesiace na praxi v redakcii Kultúrneho života. Po skončení vysokej školy nastúpil na základnú vojenský službu do redakcie Armádneho rozhlasu v Prahe. Prvý post novinára nastúpil na oddelení kultúry vo Večerníku. Od roku 1978 sa stal redaktorom kultúrneho oddelenia týždenníka Nové slovo a od roku 1986 redaktorom kultúrneho oddelenia denníka Pravda. Od mája 1990 pracoval ako redaktor bratislavskej filiálky týždenníka Matice slovenskej Slovenské národné noviny. Od mája 1993 sa stal šéfreportérom denníka Republika. Jeho cesta potom viedla na pozíciu zástupcu šéfredaktora časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník a odtiaľ na post generálneho riaditeľa Národného literárneho centra v Bratislave.

Tvorba

Prierez tvorbou:
Debutoval zbierkou ZHAVRANENÍ BRATIA (1975) o mravných problémoch mladej generácie. Po spoločnej ceste Európou s bratom Ivanom, vyšla kniha literatúry faktu REPORTÉR HEMINGWAY s podtitulom To pravé miesto (1980, 1990), kde esejisticky zobrazili novinárske aj literárne pôsobenie amerického spisovateľa v európskych krajinách. Tri novely v prozaickej knihe SÚKROMNÝ MOST (1984) predstavujú hľadanie rodinných stôp, poznanie, pocitový svet aj skúseností mladého Slováka z európskych krajín. Esejistické VETERNÉ TOPÁNKY I. (Kniha o Provence) (1988) sú objavovaním Provensálska na juhu Francúzska vo väzbe na kontakty slovenských kultúrnych osobností s týmto kútom sveta. Knihami ZLOMENÝ SEN (1994) o letcovi - generálovi Ottovi Smikovi, RYTIERI OBLOHY (1996, 1997, Cena E. E. Kischa) a NÁVRAT DO ITAKY (1998) o generálovi Jánovi Ambrušovi vzdal hold slovenským letcom, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v Kráľovských leteckých silách (RAF) vo Veľkej Británii. OSAMELÝ VLK (1997) je výber z publicistiky reportéra. Celkom nový smer autora literatúry faktu otvoril knihou MAJSTRI SLOVA (2002, Perfekt), čo je objavná encyklopédia slovenských spisovateľov od Antona Bernoláka po Miroslava Válka. (Prémia J. M. Hurbana SNK, Najlepšia detská kniha Bibiána, prémia Literárneho fondu). Zápas o vznik Slovenskej republiky 1993, ale aj poznanie o politickom pôsobení predstavuje kniha literatúry faktu PREZIDENT GAŠPAROVIČ (2004). VETERNÉ TOPÁNKY II. (Kniha o Taliansku) , kniha ktorá vyšla roku 2004 si všíma kultúrne a historické vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom, približuje najmä slovenské osobnosti (Štefánik, Dubček, Smrek, Žáry, Hečko), ktoré tieto vzťahy formovali, ovplyvňovali a rozvíjali.

Do tlače sú pripravené (2005) knihy ŠĽACHTICKÉ RODY a kniha VETERNÉ TOPÁNKY III. (Kniha o Rusku). Je autorom scenárov k dokumentárnym filmom o Ottovi Smikovi Stratený syn Slovenska (1994), o Vojtechovi Zamarovskom (Telemúza, 1995), o Romanovi Kaliskom (1996) a celovečerného 70 minútového dokumentu Reportér Hemingway (1998).
Zostavil viaceré príležitostné publikácie:
Na Streche sveta (1983), Živá voda - o pamätnej vychádzke štúrovcov na Devín (1985), Kapolkov chodník – Pocta Belovi Kapolkovi (spolu D. Mikolajom, 1995), Vzduch našich čias (1996), Pocta kamarátovi (1997), Zlatá fantázia – náš druhý domov (2002).
zdroj: Drahoslav Pavel Machala

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost