sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 21:18 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Dušan Bakoš DrSc. ( 76 r.)

dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 18.06.1946 Slovensko, Levice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1969 Chemickotechnologická fakulta SVŠT, Bratislava
1975 obhájil dizertačnú prácu na Ústave polymérov SAV v Bratislave
1985 vymenovaný za docenta
1995 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied
1997 inaugurácia za profesora v chémii a technológii makromolekulových látok
2007 čestný doktorát na Univerzite A. Dubčeka, Trenčín

Životopis

Prof. Ing. Dušan Bakoš zastával na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie postupne funkciu prodekana a od roku 2003 je dekanom FCHPT STU v Bratislave.

Je profesorom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Pracuje v oblasti makromolekulovej chémie a technológie, venuje sa biopolymérom a biomateriálom. Má veľmi intenzívnu spoluprácu s mnohými vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí a tiež s praxou, podieľa sa na rozvoji biomedicínskeho inžinierstva a biomateriálov pre medicínu.
Profesor Bakoš je členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku a v Českej republike, členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Európskej biomateriálovej spoločnosti, predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác v odbore technológia makromolekulových látok.
Vo februári 2007 bol znovu vymenovaný za dekana FCHPT STU.
zdroj: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost