sk  |  en
Streda | 17.07.2019, 18:54 | meniny: Bohuslav; zajtra: Kamila
  • | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR - pamätný deň

    Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedok k vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Dušan Bruncko CSc. ( 64 r.)

fyzik, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Kategória: prírodné vedy

* 12.02.1955 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 64 r.

 

všeobecné informácie

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.  je slovenský časticový fyzik, vedúci skupiny ATLAS v Ústave experimentálnej skupiny SAV v Košiciach.

 e-mail: bruncko@saske.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1979 -
(Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Praha)
1990-2004 -
Študijné pobyty (DESY, Hamburg, Nemecko, (r. cca tri mesiace) ročne)
1989 -
Študijné pobyty (CERN, Ženeva, Švajčiarsko)
pred rokom 1989
pracoval v CERN-e v rámci experimentu HELIOS-3
2004
hlavný organizátor H1 kolaboračného mítingu v roku
2000
ATLAS – kalibračných mítingov (v rokoch 2000 a 2004) Spoluorganizácia medzinárodných konferencií Hadron Structure
1995 od r. 1998
vedúci vedecký pracovník SAV
od r. 1996
Slovenský koordinátor v experimente ATLAS v CERN, Švajčiarsko, vedúci košickej skupiny v experimente ATLAS; hlavný zodpovedný za návrh, vývoj a realizáciu on-line kalibrácie pre hadrónový end-cap kalorimeter detektora ATLAS, člen Collaboration Board experimentu ATLAS
od r. 1992
Vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
1996
vedúci H1 Košickej skupiny, člen Collaboration Boardu H1 experimentu
1992-2007
vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky

 

tvorba

Počet prác: 215 a značný počet konferenčných vystúpení, včítane pozvaných

Počet citácií: viac ako 7900 (k 1. 1. 2005)

Časopisecké publikácie a patenty: 200 / 0

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 4

 

Ocenenia:

Cena SÚJV Dubna
Cena SAV

 

ostatné informácie

od r. 1990
člen H1 experimentu v DESY Hamburg, do roku
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 20.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost