sk  |  en
Nedeľa | 20.10.2019, 23:29 | meniny: Vendelín; zajtra: Uršuľa
  • | Stredoeurópsky deň stromov

    Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

  • | Svetový deň osteoporózy

    Svetový deň osteoporózy sa pripomína od roku 1997 a je podporovaný WHO a Medzinárodnou nadáciou osteoporózy (IOF). Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí. Kosti sa tak stávajú krehkejšími a náchylnejšími na zlomeniny. Tento deň je príležitosťou na informovanie a vzdelávanie verejnosti o osteoporóze, jej prevencii a o úlohe vápnika a vitamínu D a ich odporúčaných denných dávkach.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Dušan Bruncko CSc. ( 64 r.)

fyzik, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Kategória: prírodné vedy

* 12.02.1955 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 64 r.

 

všeobecné informácie

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.  je slovenský časticový fyzik, vedúci skupiny ATLAS v Ústave experimentálnej skupiny SAV v Košiciach.

 e-mail: bruncko@saske.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1979 -
(Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Praha)
1990-2004 -
Študijné pobyty (DESY, Hamburg, Nemecko, (r. cca tri mesiace) ročne)
1989 -
Študijné pobyty (CERN, Ženeva, Švajčiarsko)
pred rokom 1989
pracoval v CERN-e v rámci experimentu HELIOS-3
2004
hlavný organizátor H1 kolaboračného mítingu v roku
2000
ATLAS – kalibračných mítingov (v rokoch 2000 a 2004) Spoluorganizácia medzinárodných konferencií Hadron Structure
1995 od r. 1998
vedúci vedecký pracovník SAV
od r. 1996
Slovenský koordinátor v experimente ATLAS v CERN, Švajčiarsko, vedúci košickej skupiny v experimente ATLAS; hlavný zodpovedný za návrh, vývoj a realizáciu on-line kalibrácie pre hadrónový end-cap kalorimeter detektora ATLAS, člen Collaboration Board experimentu ATLAS
od r. 1992
Vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
1996
vedúci H1 Košickej skupiny, člen Collaboration Boardu H1 experimentu
1992-2007
vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky

 

tvorba

Počet prác: 215 a značný počet konferenčných vystúpení, včítane pozvaných

Počet citácií: viac ako 7900 (k 1. 1. 2005)

Časopisecké publikácie a patenty: 200 / 0

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 4

 

Ocenenia:

Cena SÚJV Dubna
Cena SAV

 

ostatné informácie

od r. 1990
člen H1 experimentu v DESY Hamburg, do roku
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 20.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost