sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:44 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Dušan Budzák ( 54 r.)

bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročný predseda Dozornej rady ZCHFP SR

Kategória: veda a vzdelanie, prírodné vedy

* 28.05.1953 Slovensko, Jezersko (okr. Kežmarok)

† 31.05.2007 ČR

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 15 r.

jubileum od narodenia 69 r.

Vzdelanie

Stredná priemyselná škola chemická, Svit
1977 Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Životopis

RNDr. Dušan Budzák po absolvovaní Strednej priemyselnej školy chemickej vo Svite v roku 1977 úspešne ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach - odbor organická chémia. Následne nastúpil do zamestnania vo Výskumnom ústave chemických vlákien (VÚCHV) vo Svite a v tomto podniku pracoval po celý svoj život. Začínal na úseku realizácie, pokračoval na odbore syntetických vlákien, odbore technického rozvoja a útvare medzinárodnej spolupráce. Vyústením jeho činnosti bol rok 1993, kedy bol 1. apríla ministrom priemyslu vymenovaný za riaditeľa VÚCHV. Za 13 rokov výkonu tejto funkcie sa mu podarilo zachrániť existenciu ústavu, ktorá bola spojená so zmenou orientácie činnosti. Okrem výskumnej zložky sa vytvorila aj výrobná zložka s tzv. špecialitami s vyššou pridanou hodnotou a pod jeho vedením sa VÚCHV zmenil zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť a privatizoval cez verejnú súťaž v prospech vlastných
zamestnancov.

RNDr. Dušan Budzák pôsobil v poslednom období ako predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VÚCHV, a. s., Svit a zároveň bol predsedom Predstavenstva spoločnosti TAFIB Svit, ktorá vlastní VÚCHV. Popri náročnej manažérskej práci sa venoval aj odbornému rastu ako napr. prednáškovej a publikačnej činnosti a zároveň bol aktívny v ďalších inštitúciách. Zastával funkciu predsedu Dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, člena Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, člena Vedeckej rady TU v Trenčíne - Fakulty priemyselnej technológie v Púchove, člena komisie štátnych záverečných skúšok na Katedre vlákien a textilu FChPT STU v Bratislave, člena komisie na periodické hodnotenie výskumu a vývoja pri Ministerstve školstva SR, člena komisie výboru Národnej rady SR pre podnikanie a ďalších.
Bol majstrom komunikácie a zástancom spolupráce s významnými osobnosťami, podnikmi, ale aj so školami - predovšetkým s niektorými fakultami.

Dušan Budzák bol nositeľom niekoľkých domácich a zahraničných ocenení za úspešné riešenia a manažovanie výskumných projektov. Realizáciou výsledkov projektov riešených pre hospodárske organizácie v SR sa za posledných desať rokov dosiahlo zvýšenie výnosov o cca 170 miliónov Sk ročne, realizáciou výsledkov hospodárskych úloh riešených pre zahraničné firmy sa zvýšili výnosy o cca 95 miliónov Sk ročne.

Medzi jeho záľuby patrilo najmä chalupárčenie v rodnom kraji na Zamagurí a nemenej dôležitým bol takisto aktívny šport. Venoval sa tenisu a stolnému tenisu, cez ktoré získal veľké množstvo priateľov a kontaktov.
RNDr. Dušan Budzák nás opustil dňa 31. mája 2007 na následky rozsiahleho infarktu pri plnení svojich služobných povinností v Českej republike.

Ocenenia:

26/05/2008 Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach - In memoriam za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a to pri príležitosti 45. výročia založenia fakulty počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady a Akademického senátu PF UPJŠ

16/11/2007 Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, Csc. za vedu a techniku za rok 2007 - In memoriam za celoživotný prínos pri koordinácii a riešení výskumu v oblasti chemických vlákien a ich uplatnení na Slovensku i v zahraničí.

31/05/2007 Cena mesta Svit - In memoriam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
vedeckej, technickej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti v oblasti rozvoja chemických vlákien.

07/2006 Cena primátora mesta Svit - za významné výsledky v oblasti rozvoja chemických vlákien a propagáciu mesta Svit na Slovensku i v zahraničí.
Mám rád ľudí, bez kolektívu a priateľov si život neviem predstaviť.
zdroj: Martin Budzák
posledná aktualizácia 27.08.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost